Service & Installation
Kvalitet, effektivitet och leveransprecision <br>från norr till söder

60 000 serviceärenden per år i krävande branscher och miljöer

Årligen utför vi mer än 60 000 serviceärenden hos våra kunder. Gemensamt är att utrustningarna ofta är affärskritiska i branscher och miljöer där kunderna ställer höga krav på effektivitet genom korta inställelsetider och smidig serviceplanering. Utrustningen måste fungera varje dag, året runt helst helt utan avbrott.

Med utgångspunkt i detta skapar vi en servicelösning med tillhörande kringtjänster helt anpassad till just era verksamhetsbehov och miljöer.

Branscher och miljöer där våra servicelösningar används idag

Checklista Butiksdatasystem i detaljhandel och apotek
Checklista Värdeautomater på restauranger
Checklista Spelterminaler i butiker
Checklista Biljettsystem i kollektivtrafiken
Checklista IT i kommersiella fordon
Checklista Digitala media i butiker, utställningar och publika miljöer
Checklista Skrivare på kontor

 

Butiksdatasystem i detaljhandel och apotek
Vi har installerat och servat butiksdatasystem och kassaterminaler i butiksmiljö i många år och vet därför vilka höga servicekrav det ställer. Bland annat installerar och servar vi kassautrustning hos ledande apoteks- och i detaljhandelskedjor i Sverige.

Värdeautomater på restauranger
På restauranger över hela landet utför vi installationer och service av Svenska Spels Vegas värdeautomater.

Spelterminaler i butiker
Vi har förtroendet att ha serviceansvaret för  Svenska Spels samtliga spelterminaler samt ATGs totomater över hela landet.

Biljettsystem i kollektivtrafiken
Inom kollektivtrafiken utför vi bland annat installation och service av biljettsystemet SL Access inom Storstockholms Lokaltrafik, SL. Senaste generationens biljettutrustning är idag installerad på cirka 2 000 SL-bussar, vilket ställer stora krav på oss som servicepartner att kunna erbjuda en smart och smidig serviceplanering åt kundenIT i kommersiella fordon

IT i kommersiella fordon
Vår erfarenhet från installationer och service inom kollektivtrafik gör att vi får allt fler uppdrag också från kommersiella fordonskunder. En är Ragn-Sells, åt vilken vi installerar och servar fordonsdatorer för snabb och säker registrering och insändande av uppdragsinformation..

Digitala media i butiker, utställningar och publika miljöer
Vi installerar och servar kundanpassade bildskärmslösningar i bland annat spelbutiker, utställningshallar och i offentliga miljöer som till exempel universitet

Skrivare på kontor
Vi har rikstäckande service av främst OKIs laser- och matrisskrivare.