IT-lösningar och tjänster
för den nya tidens apotek

Optimera din apotekslösning med skräddarsydda tjänster

Att alla delar och processer fungerar bra tillsammans är viktigt för en modern kedja. Vi har över 25 års erfarenhet inom butiksdata och samarbetar med våra kunder för att utveckla och förvalta de bästa lösningarna på marknaden.

Vi erbjuder tjänster som du kan skräddarsy efter behov. Kombinerat med lång erfarenhet och fackkompetens säkerställer vi att såväl butikdatasystem, receptexpedition som tjänstepaket är optimerat för just din verksamhet.

  • Rådgivning
  • Projekt
  • Installation
  • Utbildning
  • Support
  • Förvaltning
  • Service

Utbildning och komptensutveckling

Genom våra utbildningar kan kedjan få ut maximalt av sin butiksdatalösning. Kompetensen och effektiviteten ökar så att medarbetarna kan fokusera på kunderna och ledningen kan utveckla verksamheten snarare än att ha ständig kontroll på interna system och arbetsmetoder.

Förbättrad funktion "Expediera annan vara"  {LightBox} 

Läs mer

Application Management - Säkerställ driften av kedjans affärskritiska applikationer

Applikationsförvaltning är en central process i en IT-lösnings livscykel. Moderna applikationer speglar och driver allt fler affärskritiska processer varför en effektiv och lönsam applikationsdrift blir av allt större vikt för dagens detaljhandelskedja.

Läs mer

Konsultstöd

Våra konsulter har lång erfarenhet inom butiksdata. Samtidigt som vi är experter på de tekniska lösningarna så har vi kunskapen om detaljhandelns behov och krav.

Läs mer

Service & Installation

Vi erbjuder rikstäckande service och installationer av kedjans butiksdatautrustning. Med utgångspunkt i kedjans behov skapar vi en servicelösning med tillhörande kringtjänster anpassad till varje specifik verksamhets och miljö.

  • På-platsen-service
  • Verkstadsservice
  • Installation

Läs mer om våra service- och installationstjänster >