IT-lösningar och tjänster
för den nya tidens apotek

Kunder

Vi hjälper idag ett flertal ledande apotekskedjor att effektivisera driften och öka lönsamheten. 

Vårt fokus är till 100% att utveckla system och tillhandahålla tjänstster för apotek och detaljhandel. Inom dessa områden har vi lång erfarenhet och specialistkompetens.

Apoteket Samariten fick lägre kostnader i molnet

Oberoende Apotek Samariten lyckades råda bot på sina höga it-kostnader med hjälp av Visma Retails PharmaSuite i en nätbaserad, anpassad version för småföretagare. Redan efter ett par månader ser de stora besparingar.

Läs mer

Först ut i Sverige med godkänt system

Visma PharmaSuite var först ut som godkänt receptexpedierings-system i Sverige och idag använder nästan 40% av Sveriges apotek systemet dagligen.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!