Affärssystem och ekonomilösningar
– för detaljhandel & apotek

Branschlösningar

Våra lösningar är anpassade till just Din bransch specifika förutsättningar och krav. Under många år har vi hjälpt företag att effektivisera sina administrativa processer med en grundmurad kompetens kring kund- och branschspecifika krav och behov. Våra leveranser och tjänster utgår från ett värdefokus, med kundens priortieringar och önskemål i första rummet.

  • Apoteksmarknaden
  • Detaljhandeln
  • Projektdrivna tjänsteföretag
  • Grossist- och partihandel
  • Intresse- och medlemsorganisationer
  • Fastighets- och bostadsbolag

Kundanpassade branschlösnngar

Våra lösningar är anpassade till olika branscher specifika förutsättningar och krav.

Läs mer