Teknisk service, support och IT-drift för detaljhandeln

Vi har lång erfarenhet av teknisk service hos branschledande kunder inom detaljhandel.

Teknisk service, support och IT-drift för detaljhandeln

Vi har supporterat och driftat butiksdatasystem och POS-lösningar i många år för detaljhandeln. Vi utför även installation, driftsättning och service av applikationer och utrustning på plats i butiksmiljö. Det ger oss en god kännedom och förståelse för branschens höga servicekrav på korta inställelsetider, snabb support och smidig serviceplanering.

Bra service är mer än tekniska åtgärder
Vår serviceorganisation arbetar proaktivt och systematiskt med att minimera störningar. Genom övervakning av kunders IT-miljöer kan incidenter och problem förutses och förebyggas. Det minimerar störningar och kostnader, och gör att onödiga servicebesök kan undvikas.

Teknisk service

Teknisk service

Vi erbjuder rikstäckande service och installationer av kedjans butiksdatautrustning. Med utgångspunkt i kedjans behov skapar vi en servicelösning med tillhörande kringtjänster anpassad till varje specifik verksamhets och miljö.

Vi erbjuder:

 • On-site service & reparation
 • Förebyggande underhåll
 • Utbildning & inspektioner
 • Logistik & RMA
 • Destruering & återvinning

 

Installation och Roll-out

Installation

Vi tar ansvar hela vägen, från planering till genomförande och rapportering. Vi utför arbetet på tider som passar kundens verksamhet och minimerar tiden på plats genom att förbereda installationsmaterial i förväg. Våra projektledare och tekniker är vana att hantera omfattande utrullningsplaner.

Vi erbjuder:

 • Planering & konsultation
 • Projektledning
 • Pre-fabricering av delar
 • Lager & logistik
 • Control tower & rapportering

 

Support

Support

Vi erbjuder snabb och professionell support när kunden upplever störningar eller behöver hjälp. Vårt primära mål är att så snabbt som möjligt återställa normala driftsförhållanden.

Utöver Vismas egna produkter supporteras även övrig IT-utrustning i den utsträckning kunden önskar.

Vi erbjuder:

 • Single Point of Contact (SPOC)
 • 1st line support 
 • 2nd line support
 • Incident Management 
 • Problem Management

IT-drift

IT-drift

Våra verksamhetsnära tjänster bygger på flexibilitet och rörlighet med en hög kvalitet och förutsägbara kostnader.

Genom att övervaka tekniska installationer kan vi förutse och förebygga incidenter som annars skulle ha gett störningar.

Vi erbjuder:

 • Client Services: Image-hantering, distribution, övervakning, klientdrift, säkerhet m. m.
 • Hosting 
 • Infrastruktur
 • Mobile Device Management
 • Asset Management

Ta del av teknisk service, support och IT-drift
för övriga affärskritiska system

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.