Kundinsikt och kundlojalitet

Hantera illojala konsumenter genom kundinsikt. Boka kostnadsfri workshop!

Relevans bygger lojalitet

Konsumenter blir allt mer digitala, ställer nya krav på de butiker man handlar från och ligger före handeln i flera avseenden vad gäller digitaliseringen. Som medlem i en kundklubb är man medveten om att butiken har information om vad man köper, och vill därför också få relevanta erbjudanden i gengäld.

Handeln behöver bli mer digitala, relevanta i sin kommunikation och skräddarsy sina erbjudanden till mottagaren för att inte tappa sina kunder. Tre av tio svenskar har under det senaste året övergivit en kundklubb som inte lever upp till förväntingarna. Detta konstateras i en ny studie genomförd av Visma Retail och Abalon, ett företag i Visma, tillsammans med TNS Sifo.

Kundinsikt ger framgångsrika kundklubbar

 • Hur skapar man lojala kunder, som ju är en av företagets största tillgångar?
 • Saknar ditt företag kunskap om hur ni ska bygga långsiktiga relationer till er målgrupp?
 • Hur jobbar man med rätt kommunikation för att skapa förutsättningar för en god relation till kunden, vilket är ett fundament för lojalitet?
 • Varför misslyckas man med att göra informationen relevant för kunden, trots fokus på kommunikation?

Boka kostnadsfri miniworkshop

Vi går igenom delar som är viktiga för ditt företag när du jobbar med kundinsikt och kommunikation genom lojalitetsprogram.

Innehåll i miniworkshop om kundlojalitet, två timmar:

 • Marknadstrender
 • Tillgängliga lösningar
 • Funktionalitet

Boka kundklubbsutvärdering

Möjlighet finns även att boka en oberoende kundklubbsutvärdering för befintliga klubbar.

Vår kundlojalitetsexpert går igenom:

 • Klubbens status
 • Viktiga KPI:er
 • Lösningens aktualitet och relevans
 • Värdering av klubbens starka och svaga sidor

  Fyll i formuläret nedan så kommer en av våra experter kontakta dig:

  Jag är intresserad av att:

  Abalon

  Abalon, ett företag i Visma, tillhandahåller lösningar för kundlojalitet och affärsnytta. Abalon Relevate är marknadens moderrnaste system för att driva lojalitet utifrån relevans och kundinsikt. Abalon Relevate och innehåller funktioner för kundinformation, kommunikation och analys.