En bra kandidatupplevelse är en investering i den framtida relationen med alla sökande.


Sju av tio företag uppger att de har haft svårt att hitta den kompetens de söker och så mycket som vart femte rekryteringsförsök misslyckas helt enligt Svenskt Näringslivs årliga rekryteringsundersökning. Undermålig  kompetensförsörjning är det största hindret för företag att växa. Uppskattningsvis kostar en felrekrytering 700 000 kronor och utöver det tillkommer även en del ”dolda kostnader”. Det är viktigt att göra rätt från första början. Det finns mycket att ta i beaktning för att öka sannolikheten till en lyckad rekrytering.


Studier visar också att heterogena grupper har en större förmåga att bidra med fler erfarenheter och nya infallsvinklar. Det ger högre innovationskraft internt – och externt resulterar det i nya affärer. Tänk därför på att, i den mån det går, sätta ihop en blandad rekryteringsgrupp och rekrytera tillsammans.


Bjud in hela ditt rekryteringsteam i din rekrytering och välj på vilket sätt var och en ska vara delaktig. Du kan använda @mentions och begära godkännande från andra kollegor. Allt för att så smidigt som möjligt komma framåt i rekryteringsprocessen.