“The war for Talent” och “The great resignation” är två uttryck som nämns som utmaningar av kunder såväl som branschkollegor. The great resignation innebär en period där medarbetare frivilligt säger upp sig i spåren av pandemin. Rörligheten på arbetsmarknaden har successivt ökat och det är en utmaning att hitta rätt kompetens och att behålla den.

Konkurrensen om talangerna är större än någonsin. Att så tidigt som möjligt involvera datadrivna processer och automatisering ökar sannolikheten för en lyckad och fördomsfri rekrytering.