Alla har vi fördomar som omedvetet påverkar våra val. En av de vanligaste effekterna av detta är att söka efter människor som ser, tänker och agerar på samma sätt som vi själva gör. Studier visar att heterogena grupper ofta har en större förmåga att bidra med fler erfarenheter och nya infallsvinklar. Det ger högre innovationskraft internt – och externt resulterar det i nya affärer, förbättrad kundservice och möjligheten att locka mer drivna kandidater som vill jobba i en inkluderande arbetsmiljö.


Tillsammans bidrar det till en positiv spiral som leder till affärsmässiga fördelar. Mångfald ger – som ordet antyder – många fördelar. Även affärsmässiga.


Strukturerade intervjuer

Med stöd för strukturerade intervjuer säkerställer du att alla kandidater får samma förutbestämda frågor i samma ordning samt att alla kandidaternas svar utvärderas med samma kriterier eller skala.