Så kan HR bidra till innovation

När rekryterare söker efter kreativa kandidater är det varken personlighet, motivation eller ens talang de ska leta efter. Enligt forskningen är nämligen kompetens den enskilt starkaste prediktorn på medarbetarnas innovationsförmåga.


På ett seminarium i vintras illustrerade Leif Denti, forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, en individs kompetens som en samling prickar i huvudet. En prick kan motsvara kunskaper i statistik, en annan en läst bok eller en person vi känner – och så vidare. Det är när vi lyckas kombinera dessa prickar på nya sätt som en idé uppstår och det är därför som de med flest prickar är bäst på att hitta nya möjliga kombinationer.

HR har en viktig roll när det kommer till att ge stöd för innovation i organisationen. Enligt forskningen är arbetet med kompetensförsörjning det mest avgörande och införandet av kompetensbaserad rekrytering ett rekommenderat första steg.

 

Vilka egenskaper har koppling till innovationsförmåga?

Individens personlighet korrelerar svagt med innovationsförmåga, jämfört med kompetens. De drag som ändå har viss betydelse beskrivs här utifrån femfaktorteorin.

– Jag förstår inte varför personlighetstest har blivit så stort i Sverige. Min forskning visar att personligheten inte har starkt samband med en kandidats framtida prestationer, säger Leif Denti.

Leif Denti förespråkar critical incident som intervjuform. Istället för att be om kandidatens allmänna uppfattning om exempelvis projektledning, ber du hen beskriva en faktisk situation. När berättelsen på så sätt rotas i en verklig händelse är det enklare att ställa följdfrågor som avslöjar kandidatens verkliga kompetens.

Ytterligare viktiga roller för HR är att sätta medarbetarnas kompetenser i arbete och att bli en strategisk partner som visar ledningen vart man ser att kompetensen bör ligga om tre till fem år. 

Openness to experience – att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter.

Har stor betydelse för innovationsförmågan

Conscientiousness – tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget, målinriktning; att planera snarare än att agera spontant. Negativ påverkan på innovationsförmågan 
Extraversion – energi, positiva känslor, självsäkerhet, och en tendens att söka stimulans och andras sällskap Har ganska stor betydelse för innovationsförmågan
Agreeableness – en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra.  Påverkar inte innovationsförmågan
Neuroticism – tendens att lätt kunna uppleva obehagliga känslor som till exempel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet; ibland kallad emotionell instabilitet. Har ganska stor betydelse för innovationsförmågan