Programkurser

 

 

Windows XP, e-learning

 • Grunder i Windows XP Deltagaren skall efter genomförd kurs klara de grundläggande funktionerna i respektive program.

Office 2010, e-learning

 • Uppdatering till Office 2010 i officeprogrammen: Excel- kursnummer 10571
  Word- kursnummer 10582
  PP- kursnummer 10593
  Outlook- kursnummer 10602

Lync, e-learning

 • Kursen ger information om hur man använder samarbetsfunktioner i Lync 2010 Deltagaren kan efter avslutad kurs använda Lync 2010 för att samarbeta med andra

Visma Business Grund

 • Menyer och navigering, register, verifikationsregistrering, analyser och rapporter, nummerserier, grunduppgifter. Grund genomförs innan den anställde börjat arbeta i programmet, fortsättning I efter ca två till fyra veckor och fortsättning II efter ytterligare två till fyra veckor. Efter genomförd grundutbildning kan deltagaren självständigt arbeta med löpande redovisning i Visma Business.

Visma Business Fortsättning I

 • Steg två i grundutbildningen i Visma Business, praktisk kurs med superuser som kursledare - tillfälle att ställa frågor som uppkommit under dina första veckor med programmet. Fortsättning I genomförs efter ca två till fyra veckor och fortsättning II efter ytterligare två till fyra veckor. Efter genomförd grundutbildning kan deltagaren självständigt arbeta med löpande redovisning i Visma Business.

Visma Business Fortsättning II

 • Steg tre i grundutbildningen i Visma Business, e-learning omfattande fakturering och budget. Fortsättning II genomförs efter ytterligare två till fyra veckor. Kursmål Efter genomförd grundutbildning kan deltagaren självständigt arbeta med löpande redovisning i Visma Business.

Excel 1

 • Kursen Excel 1 ger dig mer grundläggande kunskaper i programmet. Kursen fokuserar på mer komplexa men vanliga kommandon som används i Excel. Detta omfattar fastställande av uppgifter, införande av formler och funktioner, cellområden, sortera och filtrera data, separera data i olika kolumner och olika funktioner.  Kursdeltagarna ska efter genomförd kurs ha en ökad insikt i programmets olika menyer och funktioner och därigenom fått ett större urval av verktyg till det daliga arbetet.

Excel 2

 • Kursen Excel 2 är fortsättning och omfattar mer komplexa kommandon och funktioner. Du får här en fördjupad kunskap i hur programmet fungerar genom ökad kunskap avseende formler och funktioner, flera funktioner i en cell för bearbetning av data, diagram, analys av data med focus på pivottabeller. Ovana eller mindre avancerade användare rekommenderas att genomföra Excel 1 innan denna kurs. Kursdeltagarna ska efter genomförd kurs ha en ökad insikt i programmets olika menyer och funktioner och därigenom fått ett större urval av verktyg till det daliga arbetet.

Excel 3

 • Denna kurs är utformad för att få en avancerad förståelse av Excel så att ditt arbete ytterligare optimeras. Excel är ett verktyg där man kan minska tid och öka kvaliteten i arbetet. Kursen kommer att behandla kalkylblad, formler, funktioner, analysera data och rapportering. Deltagaren skall bli bekväm och säker av att använda excel Kursmål Efter avslutad kurs har du fått en insikt om hur du kan använda Excel för att förenkla ditt dagliga arbete och ersätta manuellt arbete med funktioner och speciella formler

Excel anpassad för lön

 • Beskrivning av följande termer: funktion, formel, pivottabell, filtrering, delsumma, automatisk formatering, CSV-fil. Snabbkomandon för att manövrera i Excel och disponera om data. Genomgång av matchning av data (leta rad) och enklare analys (prickning) med OM-funktionen. Och lite till... Att veta hur funktioner och formler fungerar, få grundläggande kunskap om pivottabeller, kunna bearbeta och formatera data

Mer om och anmälan till kurserna hittar du på intranätet

Flex Res - grund

 • Genomgång av FLEX rs för att kunna hantera det dagliga arbetet med kunder. Lägga upp/ändra anställda, attester, lönearter och koder för utlägg, representation, hantera körjournal för privatbil och förmånsbil, exportera och rapportera. Vi går också igenom hur systemet fungerar för våra användare. Efter kursen skall deltagarna kunna arbeta självständigt med det dagliga arbetet i FLEX res

Hogia Lön+ grund

 • Lönesystemets uppbyggnad och funktioner, företagsinställningar, registergenomgång, schemahantering. Avvikelseregistrering, massregistrering, registrera lön och rapportpaketet. Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna arbeta självständigt i lönesystemet med enklare lönehantering.

Hogia Lön+ påbyggnad

 • - Konteringsuppsättningar, fasta arter, formler, variabler och slutlön
  - Semester- och schemahantering
  - Lönerevision och viss typ av statistik
  - Skapa egna rapporter
  Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna arbeta självständigt i lönesystemet.

MyVisma Lön - grund

 • Genomgång av MyVisma för att kunna hantera det dagliga arbetet med kunder. Lägga upp och ändra anställda, hantera scheman, avvikelsedagar, personalkategorier, tidstyper, attester, exporter, lönespecar, filareor. Vi går också igenom hur systemet fungerar för våra användare. Efter kursen skalll deltagarna kunna arbeta självständigt med det dagliga arbetet i MyVisma.

Superuser i Visma Business

 • Endagars genomgång av programmets funktioner med värdefulla knep och tips som du kan använda i din roll som Super User och i det löpande arbetet på kund. Du får en djupare insikt i programmets funktioner och möjligheter så att du kan vara behjälplig på kontoret och i din grupp med lösningen på olika typer av VB-frågor.

Visma Bokslut

 • Genomgång av de vanligaste funktionerna i programmet Efter genomgången ska deltagarna själständigt kunna göra bokslut / upprätta årsredovisning i programmet.

Visma Skatt

 • - Genomgång av skatteprogrammet
  - Praktiska övningar
  - GEM skatt
  Deltagaren kan efter kursen självständigt upprätta inkomstdeklarationer i Visma Skatt.

AGDAKURSER

Agda PS Grund

 • Genomgång av grundläggande funktioner i Agda för att lägga upp nyanställda, lägga upp lönearter, göra lönekörning och skriva listor. Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna arbeta självständigt med grundläggande funktioner i Agda

Agda PS Fördjupningkurs

 • Kursens innehåll kan variera och brukar sättas utifrån deltagarnas egna önskemål, det finns en grund att utgå ifrån sen är det upp till deltagarna att styra vad som ska ha mest fokus Efter genomförd kurs ska deltagarna ha större kunskaper om Agda PS.

Agda PS Behörighet

 • Kursen behandlar hela behörighetsuppsättningen med praktiska exempel och övningar Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna arbeta självständigt med arbetsuppgifter som rör behörighet i Agda PS

Agda PS Collectum, Fora, Pensioner

 • Kursen behandlar pensionsrapporteringen, i första hand Collectum. Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna förstå registerkopplingen mellan lön och pension

Agda PS Distribution och rapporter

 • Kursen behandlar distribution av rapporter, hur man sätter upp det, vad som går och inte går och vad man ska tänka på Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna sätta upp en egen distribution

Agda PS INL-filer (import av data)

 • Kursen behandlar importer till Agda PS. Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna göra enkla importer själv

Agda PS Listgeneratorn Grund

 • Kursen behandlar listgeneratorn. Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna bygga listor själv i listgenerator

Agda PS Listgeneratorn Fortsättning

 • Djupare kunskaper i listgeneratotn. Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna bygga egna listor i listgeneratorn

Agda PS Lönearter, formler och variabler

 • Kursen behandlar löneartsregistret och dess kopplingar. Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå en lönearts uppbyggnad och kopplingar och själv kunna göra enkla ändringar

Agda PS Lönerevision och retrolön

 • Kursen behandlar lönerevision samt Retrolön i Agda PS. Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna göra lönerevision och Retro i Agda PS

Mer om och anmälan till kurserna hittar du på intranätet

Agda PS Mix Listgeneratorn/Rapportcentralen

 • Listgeneratorns uppbyggnad och funktioner. Ändra i standardlistor. utskrift standardlistor med och utan urval. Upplägg nya listor. Importera och exportera listor. Gruppera. Sortera. Bygga nya listor. Rapportcentralen Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna bygga egna listor

Agda PS Semesterårsskifte

 • Avstämningar, kalendariets inverkan på nya semesterdagar, beräkning nya semesterdagar, åtgärder inför nytt semesterår, semesterplanering, semesterspecifikation. Kunna hantera brutet semesterår

Agda PS Semesterårsskifte - sammanfallande

 • Kursen riktar sig endast til dig som hanterar sammanhållande semester (1 jan - 31 dec) Kursinnehåll Avstämningar. Beräkning av nya semesterdagar. Preliminära dagar. Semesterplanering. Semesterspecifikation. Hantering av bristande dagar. Åtgärder inför nytt semesterår

Agda PS Tidregistrering

 • Kursen behandlar Agdas tidregistrering Kursmål Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna arbeta självständigt med arbetsuppgifter som innefattar Agda tidregistrering, förstå uppbyggnaden av arbetstidsregler och kopplingar mellan tid och lön

Agda PS Tips & Trix

 • Kursen är i workshopform där en del förslag kommer att finnas och där sedan deltagarna kommer bidraga mycket till kursens innehåll. Efter genomförd kurs ska deltagarna ha lärt sig nya funktioner, rapporter och arbetssätt i Agda PS.

Agda PS webb Förtroenderapportering & Reseräkningar

 • Kursen behandlar kopplingar och funktioner i Agda webb. Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna arbeta självständigt med arbetsuppgifter i Agda webb.

Agda PS Årsskifte

 • Förfrågan mot Centrala Skatteregistret. Årsavstämningar. Skapa underlag för kontrolluppgift. Komplettera/redigera kontrolluppgifter. Skapa kontrolluppgifter till diskett/fil. Rapportera till Fora. Medlemsuppgifter Sv Näringsliv. Genomgång av ny programversion. På kursen går vi detaljerat igenom årsskiftet, alla deltagare får sitta vid egen dator och arbeta hela dagen -rekommenderas om man aldrig gjort årsskiftet i AgdaPS tidigare.