Övriga kurser

 

 

Affärsengelska

 • Affärsengelska i tal och skrift. Under kursen lär du dig glosor och uttryck, kommunikation muntligt och via mail , telefon- vett och etikett. Efter kursen har du fått ökade kunskaper i hur du utrycker dig i tal och skrift vid kontakt med dina engelskspråkiga kunder och andra. Ditt ordförråd är större och du känner en större säkerhet när du ska kommunicera på Engelska.

Introduktion till Lean

 • Vad är Lean? Hur blir vi bättre på att ständigt förbättra det vi gör. Hur kan vi analysera våra processer? Kan man bli bättre på problemlösning? och vad finns det för verktyg? Vad är slöseri? och hur unviker vi så mycket av det som möjligt i vår vardag Kursmål Kursen har som mål att besvara dessa frågor. Genom en blandning av teori, praktik och film går vi översiktligt igenom vad Lean är och hur det kan hjälpa oss i vår vardag.

Introduktionsdag för nyanställda

 • Information från följande avdelningar: - VD - HR - Kvalitet - Utbildning Kursmål Deltagarna skall efter kursdagen ha ökad kännedom om Visma och dess produktsortiment, mål, visioner samt organisation.

Kundvård / Konsultrollen

 • Information ges om Visma Services syn på konsultrollen. Vidare diskuteras hur olika praktiska situationer konsulten ställs inför hanteras. Målet är att deltagaren ska få förståelse för de krav som ställs på konsultrollen.

Mer om och anmälan till kurserna hittar du på intranätet

Pedagogik för VISMAbilitys lärare

 • - Presentationsteknik - Pedagogiska tips och tricks Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna planera och genomföra utbildningar inom Visma på ett strukturerat och pedagogiskt sätt.

Pensioner

 • Under kursen berättar vi allmänt om pensioner, både allmänna och tjänstepension samt hur detta rapporteras till berörda parter (t ex Collectum). Vi går också igenom hur detta redovisas i bokföringen Efter genomförd kurs ska du ha förståelse för pensionsrapporteringens betydelse för att de hos kunden anställdas pensioner och att kundens redovisning av detta blir korrekt

Projektledning

 • - Projektledarrollen
  - Effektiva projekt
  - Vismas projektmall
  Deltagarna ska efter genomgången kurs självständigt kunna leda projekt efter Visma Services projektmodell.