Juridikkurser

 

 

Grundkurs i Bostadsrättsförening - e-learning

  • Under kursen lär du dig hur allt hänger ihop när det gäller föreningen, medlemmarna, styrelsen, föreningsstämman, stadgarna och lagen. Stort utrymme ägnas åt styrelsens ansvar och arbete samt åt bostadsrättshavarens/medlemmens och föreningens rättigheter

Obestånd

  • Seminarium - Obestånd - att inte kunna betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning och att betalningsoförmågan inte är tillfällig. Genomgång av obeståndsproblematiken.

Visma Bolagsrätt

  • Utbildningen omfattar en genomgång av grundläggande frågor inom aktiebolagsrätt med fokus på de frågor som vi berörs av i vårt dagliga arbete. Deltagarna ska genom teoretisk genomgång av aktiebolagslagen och övningar få kunskap om de regler som gäller för aktiebolag och dess ledningsorgan samt hur dokument, t.ex. aktiebok och protokoll, ska utformas för att uppfylla aktiebolagslagens krav. Särskild tonvikt läggs vid regler för bildande av aktiebolag, bolagsstämma, bolagets ledning och styrelsens ansvar, kontrollbalansräkning och likvidation, revision och revisionsplikt, vinstutdelning och andra värdeöverföringar från aktiebolaget samt låneförbudet i aktiebolagslagen.

Mer om och anmälan till kurserna hittar du på intranätet