Lagar och regler 2017 - har du koll på de nya förslagen?

Det finns en rad nya lagar och regler som föreslås träda i kraft under 2017 som ekonomi- och löneavdelningen bör känna till. Har du koll på vad som gäller? Om inte, har vi sammanställt ett antal av de redan beslutade ändringarna samt de föreslagna ändringarna åt dig. Det är inte för tidigt att redan nu fundera över vilken effekt dessa eventuella nya lagar och regler kommer att ha på er verksamhet!

 

Beslutade ändringar

Lönekartläggning och aktiva åtgärder

Ändringen innebär utvidgning och ändringar i reglerna kring lönekartläggning och arbetet med aktiva åtgärder, för företag med 10 anställda eller fler. Bland annat ska samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen omfattas. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2017.


Läs vårt blogginlägg för mer info

 

Förslag på ändringar

Avdrag för representation – slopade avdrag vid inkomstbeskattning och utökat momsavdrag
Förslaget innebär att företag vid måltidsrepresentation får slopad avdragsrätt vid inkomstbeskattning samtidigt som man får utökad avdragsrätt för moms. Ändringen avser alltså enbart förtäring.Annan representation, såsom julgåvor, påverkas inte. 

Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt
Förslaget innebär att uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt 2017 begränsas till förändring av KPI + en procentenhet. Detta medför att ytterligare ca 39.000 personer kommer att betala inkomstskatt samt att 13.000 fler kommer betala värnskatt.

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor
Förslaget innebär att kostnader för resor till och från arbetet i vissa fall får dras av om kostnaden överstiger 11.000 kr per år. Beloppsgränsen har tidigare varit 10.000 kr per år.


Ändrad intäktsränta på Skatteverkets skattekonto
Förändringen innebär att golvet för intäktsräntan på skattekontot ändras till 0. Räntan kommer följa det allmänna ränteläget, vilket innebär att räntan i dagsläget blir 0. Att räntan ändras beror på att skattekontots intäktsränta varit högre än bankernas ränta, vilket medfört att skattekontot börjat användas som sparkonto. Detta är inte avsikten med skattekontot och det har medfört höga kostnader för Skatteverket i form av utbetald ränta.

Växa-stöd: Sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare
Förslaget innebär att enskilda näringsidkare, som inte haft någon anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter den 31 mars 2016, har rätt till nedsatta arbetsgivaravgifter för den anställde under det första året. Har den anställde en lön som understiger 25.000 kr per månad, är det enbart avgiften för ålderspensionen som arbetsgivaren behöver betala i lönekostnad.


Omsättningsgräns för mervärdesskatt införs
Förslaget innebär att ett företag med omsättning på mindre än 30.000 kr per år får välja om man ska momsregistrera sig eller inte.


Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar
Förslaget innebär att det gällande regelverket kring nedsättning av förmånsvärdet av vissa miljöbilar förlängs till och med år 2020. Dock sänks den maximalt möjliga nedsättningen från 16.000 kr till 10.000 kr.