Här hittar du våra kontor och säljare

Kontakta oss

Outsourcing av redovisnings och lönetjänster i norden

 

 

   

Vår nordiska lösning
- för er verksamhet i Norden

 

Verksam i Norden?

För dig som i dagsläget är verksam i en eller flera nordiska länder
eller planerar en sådan utveckling, vänd dig till oss.

Visma Services finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark och vi
både tar hand om och koordinerar er redovisning och löneadministration
i hela Norden när ni väljer att outsourca till Visma.

Visma Services är den enda nordiska leverantör som tillhandahåller system,
redovisning och lönetjänster till kunder inom hela Norden. Vi har lång
erfarenhet av outsourcing av ekonomi och lön och vi är både finansiellt och
strategiskt starka, vilket är en trygghet för dig som kund.

 

Kontakt

 

Fördelarna med Outsourcing

Outsourcing har många fördelar. Vare sig du har en befintlig verksamhet eller behöver hjälp med att starta upp, hjälper vi dig med allt praktiskt kring etableringen. Med vår kompetens och expertis bistår vi med rådgivning gällande aktuella lagar och skatteregler i de nordiska länderna.

Hos oss får du en huvudkontakt och assistans av lokala konsulter i respektive land med att hantera redovisning och löner. Tjänsten anpassas helt efter ert behov, oavsett storlek och typ av verksamhet.

Outsourcing av redovisnings och lönetjänster i norden

Vår nordiska lösning
– fördelar för dig som kund

• Lokal leverans och support från våra egna konsulter i varje land.

• En gemensam molnbaserad kundportal, MyVisma, som fungerar i alla länder och på de nordiska språken samt på engelska.

• En gemensam uppdragsbeskrivning samt ett avtal för alla länder.

• Kompetens och expertis inom respektive lands lagar och regler rörande lön och redovisning.

• Vid behov, en central kontaktperson för samordning av det nordiska uppdraget.

Ta hjälp 

...av en expert på Norden. En leverantör för outsourcing av ditt företags redovisning, löner och lönehantering.

 

Vi är experter inom området och kommer göra allt för att hjälpa dig och din verksamhet till en lyckad etablering och utveckling i de nordiska länderna.                 

 

 

 

 

MyVisma

- vår molnbaserade kundportal som förenklar din vardag

Läs mer

 

 

 

Intresserad?

Frågor?

Funderingar?

Fyll i formuläret och berätta vad ni behöver så hjälper vi er att hitta den bästa lösningen för ert företag.

 

Om du vill prata med någon direkt hittar du oss här

Vår säljkår

Nyhetsbrev: