Affärsbarometern hösten 2020


Här fyller du i grunduppgifter om ditt företag.


.

Coronaviruset och dess påverkan på företag

Försäljning


Här ställer vi frågor om din försäljning. Tror du att den kommer att öka eller minska? När du anger skäl, kom ihåg att bara ange det viktigaste skälet till antingen en ökning eller en minskning.Inköp


Inköp av produkter och tjänster är en central del av alla företags vardag. Nu ställer vi en fråga om dina inköp, där vi också ber dig att rangordna olika faktorer som påverkar dina köpbeslut.


Hur viktiga är nedanstående kriterier när företaget gör inköp?
 
(Rangordna alternativen efter hur viktiga de är. 1 är viktigast och 5 är minst viktigt)

På vilka av följande sätt gör du oftast dina inköp till företaget?

.

Digitalisering


När allt fler små och medelstora företag digitaliserar delar av sina verksamheter, ökar investeringar i mjukvara och specialistkompetens. Syftet med att digitalisera en eller flera processer i ett företag, är bland annat att spara tid och pengar. 

Inom vilka av följande områden tror du att ni som företag kommer bli mer digitala det närmaste året?


Miljö


Så en avslutande fråga. Här får du svara både som privatperson och som företagare. Ämnet är miljö och miljöhänsyn.