Bättre elektronisk handel med Peppol

Bättre elektronisk handel med Peppol

Upptäck fördelarna med Peppol

Peppol är ett nätverk för elektronisk handel. Nätverket består av en teknisk plattform, avtal samt anvisningar och specifikationer. I Peppol:s infrastruktur används inte samtrafikavtal utan istället tecknar operatörerna ett operatörsavtal med en Peppol-myndighet. DIGG är Peppol-myndighet i Sverige.


Skicka data via Peppol till Visma Proceedo

Så fungerar Peppol

Peppol står för Pan-European Public Procurement On-Line. Det är ett europeiskt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare, bland annat genom att det är lätt att ansluta nya affärspartners och hantera meddelanden mellan olika lösningar. Peppol är öppet för alla och finns snart etablerat i hela Europa.

Affärsparterna (köpare och säljare) ansluter sig till Peppol-nätverket med hjälp av så kallade accesspunkter. Genom sina accesspunkter kan affärsparterna utväxla affärsmeddelanden med varandra.

En accesspunkt tillhandahålls av en operatör. En operatör kan exempelvis vara en så kallad VAN-tjänst eller liknande men det kan också vara en systemleverantör (av ERP-lösningar) som erbjuder en inbyggd accesspunkt. Det förekommer också i undantagsfall att en affärspart väljer att själv upprätta en accesspunkt. För att få bli en accesspunktsoperatör i Peppol krävs att man lever upp till högt ställda tillgänglighetskrav och att man går igenom en certifieringsprocess.

Det finns en SML - men många Register (SMP)

SML = Service Metadata Locator. SML är en DNS som returnerar adressen till SMP som innehåller metadata för en PEPPOL-mottagare. SML är den enda centralt drivna komponenten i PEPPOLs transportinfrastruktur. SMLen hanteras av OpenPEPPOL och drivs i Bryssel av GD / DIGIT

PEPPOLs transportinfrastruktur. SMLen hanteras av OpenPEPPOL och drivs i Bryssel av GD / DIGIT

SMP = Service Metadata Publisher. En SMP är ett register som lagrar mottagarnas metadata, såsom deras PEPPOL-identifierare, dokumenttyper och vilken accesspunkt (er) de använder för att ta emot varje dokumenttyp

Meddelanden som kan hanteras via peppol är:

  • PEPPOL BIS Catalogue without response 3
  • Peppol BIS Punch Out 3
  • PEPPOL BIS Ordering 3
  • PEPPOL BIS Despatch Advice 3
  • PEPPOL BIS Billing 3

Peppol Directory

Gå till Peppol Directory »

Fördjupa dig i mer information om meddelanden till och från Visma Proceedo

Hitta mer information »

Kontakta Visma Proceedo support

Mejla oss: servicedesk.proceedo@visma.com