Bekräfta din leverans med ordersvar

Bekräfta din leverans med ordersvar

Ordersvar i Visma Proceedo

Kunder som nyttjar Visma Proceedo som e-handelslösning kan enkelt i systemet se vilka ordrar du kan leverera på med ett tydligt gränssnitt för att motta bekräftelse av en order. När du skickar ett ordersvar kan du vara säker på att kunden förstår vad som kommer levereras, om varan har utgått och inte kan levereras eller kan ersättas av annan vara.

Format för ordersvar

Visma Proceedo stödjer följande format:

 • Peppol BIS Ordering 3.0

 • EHF Ordering  3.0

 • EDIFACT D96 ORDRSP (ESAP 6.3)

 • xCBL 3.5 

 • Sveorder BIS 28A med ordersvar (utgått från SFTI:s rekommendationer)

Ordersvarstyper för Edifact

 • ESAP 6.1.4 (Ordererkännande)
  Meddelandet används av leverantören för att informera köparen om att de tagit emot en order/ett avrop.Det gör leverantören genom att returnera ett avropserkännande så fort ordern har kommit till och kunnat läsas in i leverantörens ordersystem. Därefter ( ifall leverantören har stöd för det) kan en bekräftelse skickas.
 • ESAP 6.1.5 (Orderbekräftelse)
  Meddelandet används av leverantören för att bekräfta en leverans av ordern och för att ange eventuella ändringar i den mottagna ordern/avropet.

Kommunikationssätt till Visma Proceedo

 • SFTP
 • HTTPS
 • Peppol
 • Leverantörsportalen

Bra att veta avseende orderbekräftelse

​Med en orderbekräftelse kan man ersätta artiklar eller lägga till nya till originalorder. Artiklarna måste finnas i katalogen i Proceedo​ för att detta ska kunna göras. Tillägg eller ersättningar gjorda med en orderbekräftelse uppdaterar order i Proceedo. Beställaren får ett mail när orderbekräftelsen kommer in till Proceedo. Tänk på att om order kommer ifrån en punch out så går det inte att ersätta artiklar i orderbekräftelsen, då produkterna inte finns i Proceedo.

I orderbekräftelse är referens till orderrad obligatorisk. Om man lägger till en ny artikel så ska man använda en referens till vilken orderrad som orsakar att artikeln läggs till eller ersätts.

Läs mer om de standarder som SFTI rekommenderar som stöd för vanliga affärsprocesser för elektronisk handel (e-handel).

Fördjupa dig i mer information om meddelanden till och från Visma Proceedo

Hitta mer information »

Kontakta Visma Proceedo support

Mejla oss: servicedesk.proceedo@visma.com