Bekräfta din leverans med ordersvar

Bekräfta din leverans med ordersvar

Ordersvar i Visma Proceedo

Kunder som nyttjar Visma Proceedo som e-handelslösning kan enkelt i systemet se vilka ordrar du kan leverera på med ett tydligt gränssnitt för att motta bekräftelse av en order. När du skickar ett ordersvar kan du vara säker på att kunden förstår vad som kommer levereras, om varan har utgått och inte kan levereras eller kan ersättas av annan vara.

Format för ordersvar

Visma Proceedo stödjer följande format:

 • EDIFACT D96 ORDRSP (ESAP 6.3)
 • xCBL 3.5
 • PEPPOL BIS Ordering 3
 • Sveorder BIS 28A med ordersvar *
 • EHF *

* utgår som standardformat från 2021.

Ordersvarstyper för Edifact

 • ESAP 6.1.4 (Ordererkännande)
 • ESAP 6.1.5 (Orderbekräftelse)

Kommunikationssätt till Visma Proceedo

 • SFTP
 • HTTPS
 • Peppol
 • Leverantörsportalen

Bra att veta avseende orderbekräftelse

​Med en orderbekräftelse kan man ersätta artiklar eller lägga till nya till originalorder. Artiklarna måste finnas i katalogen i Proceedo​ för att detta ska kunna göras. Tillägg eller ersättningar gjorda med en orderbekräftelse uppdaterar order i Proceedo. Beställaren får ett mail när orderbekräftelsen kommer in till Proceedo.

I orderbekräftelse är referens till orderrad obligatorisk. Om man lägger till en ny artikel så ska man använda en referens till vilken orderrad som orsakar att artikeln läggs till eller ersätts.

Fördjupa dig i mer information om meddelanden till och från Visma Proceedo

Hitta mer information »

Kontakta Visma Proceedo support

Öppet alla vardagar kl. 8:00–17:00

Mejla oss: servicedesk.proceedo@visma.com