Visma Proceedo säkerställer kvalitativa och effektiva orderflöden

Visma Proceedo säkerställer effektiva orderflöden

Framtidssäkrat med Peppol

Effektiva orderflöden med hög kvalitet och rätt data är nyckel till bra e-handel. För kunder med Visma Proceedo blir det enkelt. Som leverantör kan du motta ordrar via e-post eller flertalet andra kommunikationer och orderformat så som Peppol.

Peppol är ett europeiskt samarbete med standardiserade format och kommunikation via peppolnätverket för bättre och enklare kommunikation också över landsgränser. Visma stödjer självklart kommunikation via peppolnätverket och samtliga meddelandetyper.

Om du som leverantör vill ta emot order via Peppol så behöver ditt Peppol-ID anges i kundens avrop till oss på Visma.

Upptäck fördelarna med Peppol

Peppol

Giltiga orderformat från Visma Proceedo

  • PEPPOL BIS Ordering 3

  • EHF Ordering 3.0

  • EDIFACT D96 ORDERS (ESAP 6.3) 

  • cXML (Proceedo egna version av cXML)

  • xCBL 3.5 

  • Sveorder BIS 28A  (utgått från SFTI:s rekommendationer)

  • SFTI Sveorder 2.0  (utgått från SFTI:s rekommendationer)

Tillgängliga kommunikationssätt

En order kan sändas via e-post eller integrerat till leverantörens orderhanteringssystem från Visma Proceedo.

Tillgängliga kommunikationssätt är:

  • SFTP
  • HTTPS
  • Peppol

Vad ska visas på ordern?

Du som leverantören kan välja om du vill/kan ta emot Leveransdatum, Godsmärkning, Leverantörskommentar, kundnr och Referens till avtal/kontrakt i orderfilen.

Fördjupa dig i mer information om meddelanden till och från Visma Proceedo

Hitta mer information »

Kontakta Visma Proceedo support

Mejla oss: servicedesk.proceedo@visma.com