DB Schenker sparade 13,4 mkr med e-handel från Visma Proceedo

DB Schenker sparar miljontals kronor med Visma Proceedo

DB Schenker sparade 13,4 mkr med hjälp av e-handel från Visma Proceedo.

DB Schenker använder Visma Proceedos e-handelstjänst

Sedan 2001 använder DB Schenker Proceedos e-handelstjänst för inköp av indirekt material samt hantering av leverantörsfakturor sedan 2004.

Varje år gör Schenker ett e-handelsbokslut för att redovisa besparingar uppnådda med hjälp av e-handel. Under 2012 har DB Schenker Sverige sparat 13 400 000 kronor. Varje år gör Schenker ett e-handelsbokslut för att redovisa besparingar uppnådda med hjälp av e-handel. Under 2012 har DB Schenker Sverige sparat 13 400 000 kronor.

Besparingarna på 13 400 000 kronor består av:

2 700 000 kronor e-order. Schenker räknar med att varje köp som inte görs med hjälp av e-handel kostar 130-300 kronor i ineffektiva processer. Inköp via e-handelstjänsten effektiviserar hela inköpsprocessen och ger Schenker 2 700 000 kronor/år i besparingar.

4 600 000 kronor e-faktura. Schenkers besparingar är färdigkonterade i Visma Proceedo. Systemet kontrollerar om fakturan matchar beställning eller abonnemang. Korrekta e-fakturor matchas automatiskt vilket ger 4 600 000 kr i besparingar.

6 100 000 kronor prisreduktion. Schenker säkerställer med hjälp av Visma Proceedo att alla beställare köper endast avtalade produkter och tjänster som resulterar i prisreduktion motsvarande 6 100 000 kronor/år.


Så sparar DB Schenker miljontals kronor med Visma Proceedo"Det handlar om att minska flödet av skannade fakturor. Skannat är dyrt och ineffektivt – det går inte att automatisk matcha fakturan mot en order och uppnå så noggranna kontroller på ett automatiskt sätt som med e-handel."

- Camilla Nilsson, på enheten Central Procurement Schenker SverigeHur gör DB Schenker för att generera dessa besparingar?

En effektiv e-handelstjänst är en förutsättning, men räcker det?

- Svaret heter e-faktura och match! Det handlar om att minska flödet av skannade fakturor. Skannat är dyrt och ineffektivt – det går inte att automatisk matcha fakturan mot en order och uppnå så noggranna kontroller på ett automatiskt sätt som med e-handel, säger Camilla Nilsson på enheten Central Procurement, Schenker Sverige.

Schenker uppmanar alla beställare på olika enheter att eliminera ”vilda köp” som alstrar skannade fakturor. Dessa köp är ofta dyrare också. Man ser över befintliga leverantörer och antingen ber de e-fakturera eller flyttar över till befintliga e-handelsleverantörer.

- Centralt inköp jobbar ständigt med att starta e-faktura med sådana leverantörer som flera enheter använder. Idag är det inga konstigheter, det är både enkelt och billigt, förklarar Camilla Nilsson.


Så sparar DB Schenker miljontals kronor med Visma ProceedoKontakta oss

0771-589 300

Kontakta oss 

Redan kund? Kontakta support.