Nytt Proceedo gränssnitt utrullat till samtliga Coop-butiker

Nytt Proceedo gränssnitt utrullat till alla Coop-butiker

Coop valde att lansera det nya gränssnittet till 655 livsmedelsbutiker runt om i landet samtidigt.

Coop Sverige valde att lansera Proceedo 9 till sina 655 butiker

Visma Proceedo 9 är det nya gränssnitt som nu finns tillgängligt för slutanvändare dvs. beställare. Gränssnittet är HTML-baserat och responsivt. Det innebär att användarna kan jobba med Proceedo både på surfplattor eller datorer med olika skärmstorlekar och webbläsare.

Nya kunder till Visma Proceedo använder endast det nya gränssnittet för sina slutanvändare, och många av våra befintliga kunder har påbörjat bytet av slutanvändargränssnitt i år.

Coop Sverige, kund till Visma Proceedo sedan 2010 valde att lansera det nya gränssnittet till sina ca 655 Coop-butiker runt om i landet i slutet av september i år och såhär gick de tillväga.

Översikt av gränssnittet

Under våren 2017 fick alla på inköpsavdelningen för Indirekta varor och tjänster tillgång till Proceedo 9 för att se hur det nya gränssnittet fungerar och hur varje inköpares artiklar och information visas i systemet för slutanvändarna. På så vis fick inköparen med ansvar för en särskild kategori möjlighet att justera katalogkvalitet och information i systemet för att optimera användarupplevelsen vid bytet till det nya gränssnittet.

- Att se över katalogkvaliteten från leverantören är viktigt i övergången till ett gränssnitt som erbjuder fantastiska möjligheter att redan i artikellistan visa detaljer om och bild på varje produkt eller tjänst. Det kommer lyfta användarens upplevelse enormt, säger Erica Masman, Product Marketing Manager Visma Commerce.

Coop genomförde i detta skede tester för att säkerställa att det nya gränssnittet på ett bra sätt stödjer de inköpsflöden som används av slutanvändarna.

Nytt Proceedo gränssnitt utrullat till alla Coop-butiker

Pilotgrupp

Samtidigt som inköpsavdelningen genomförde förbättringar för slutanvändarna i gränssnittet startades ett antal pilotbutiker upp. Utöver det startades också en pilot för projektledare där alla under våren och sommaren använt det nya gränssnittet.

Som ett test av användarvänligheten valde Coop att inför piloten endast skicka ut den nya länken till Proceedo 9, utan några ytterligare instruktioner.

- Det har inte varit några problem alls. Våra piloter har varit väldigt nöjda och har fått tillgång till en modern webbhandel, säger Tina Heed, E-Handelsansvarig för Indirekta varor & tjänster Coop Sverige.


Utvalda kommentarer från Coops piloter:

  • Inga konstigheter, fungerar bra. Behövs ingen manual!
  • Övergripande lätt, som vilken annan webbhandel som helst. Inga problem.
  • Bättre bilder och ett modernare system.


"Våra piloter har varit väldigt nöjda och har fått tillgång till en modern webbhandel."

- Tina Heed, E-Handelsansvarig för Indirekta varor & tjänster Coop SverigeInformation och hjälpmaterial till slutanvändare vid utrullning

I förberedande syfte informerade Coop sina slutanvändare via sitt intranät under våren och sommaren om de kommande förändringarna i gränssnittet till hösten. Liknande meddelanden publicerades också på startsidan inne i Visma Proceedo. Målsättningen var att så många som möjligt skulle nås av informationen innan själva övergången.

Inför utrullning fick Coops två supportfunktioner information och tillgång till Proceedo 9, ifall det skulle tillkomma ett ökat antal ärenden i och med utrullningen till alla slutanvändare. Ökat antal ärenden har det dock inte blivit och supporten har jobbat som vanligt.

Nytt Proceedo gränssnitt utrullat till alla Coop-butiker


"Piloten var så framgångsrik att vi valde att rulla ut till alla butiker samtidigt."

- Tina Heed, E-Handelsansvarig för Indirekta varor & tjänster Coop SverigeStrategi inför utrullning

Coop Sverige är en stor organisation med sina ca 655 butiker. Ändå valde Coop att rulla ut Proceedo 9 till alla butiker samtidigt:

- Piloten var så framgångsrik att vi valde att rulla ut till alla butiker samtidigt. Utrullningen skedde i mitten av en vecka, för att inte störa butikerna i vecko-uppstarten. Eftersom piloten var lyckad valde vi att endast publicera Vismas nya introfilm för Proceedo 9 på systemets startsida som hjälp för de användare som behöver extra stöd vid övergången, säger Tina Heed, E-Handelsansvarig för Indirekta varor & tjänster Coop Sverige.

Nytt Proceedo gränssnitt utrullat till alla Coop-butiker

Så fortsätter Coop framåt

Efter en framgångsrik utrullning har Coop identifierat vissa förbättringsområden där extra stöd behöver sättas in.

- Vi behöver komplettera med Tips och Trix till vissa slutanvändare som missar en del smarta funktioner och extra finesser som vi vill lyfta fram. Vi jobbar bland annat på att göra mallar tydligare och alla filtrerings- och sorteringsmöjligheter som finns i produktlistan, säger Tina Heed, E-Handelsansvarig för indirekta Varor & tjänster Coop Sverige.

När fler funktioner tillkommit i Proceedo 9 kommer Coop också att genomföra en obligatorisk e-utbildning för alla anställda som har tillgång till systemet. Syftet är att följa upp och säkerställa systemkompetens i verksamheten.

Coop summerar upp utrullningen som positiv och enkel utan ökad belastning på supporten.Kontakta oss

0771-589 300

Kontakta oss 

Redan kund? Kontakta support.