Chalmers tekniska högskola automatiserar inköpsprocessen

Chalmers automatiserar inköpsprocessen

Chalmers tekniska högskola har automatiserat beställning till betalning med Visma Proceedo.

Chalmers tekniska högskola automatiserar inköpsprocessen med Visma Proceedo

Inköp hanterades tidigare manuellt, ofta ringdes beställningar, gjordes i fysisk butik eller skrevs ut på papper som lades i kuvert och skickades med traditionell post, vilket varken var tids- och kostnadseffektivt. Det är ett minne blott sedan en tid tillbaka då Chalmers tekniska högskola har påbörjat den spännande resan mot en total digitalisering av hela inköpsprocessen - från ax till limpa.

Som en del i digitaliseringen av inköpsprocessen tar Chalmers Tekniska högskola hjälp av Visma Proceedo Purchase-to-Pay lösning för att automatisera processen från beställning till betalning. 

I och med satsningen har verksamheten redan blivit både lönsammare och säkrare.

Det anrika forsknings- och utbildningssätet Chalmers tekniska högskola i Göteborg är ett av de världsledande universiteten inom många forskningsområden. 2 300 forskare, lärare och doktorander forskar om allt från artificiell intelligens och det Nobelprisbelönade ämnet grafen till klimatfrågor och fjärran galaxer.

Chalmers har en stark internationell prägel och har utbyten och nära samarbeten med toppuniversitet över hela världen. Och avancerad forskning kräver avancerad och unik utrustning från hela världen. Det kan vara allt från elektroniska mikroskop som är specialtillverkade just för Chalmers behov till avancerad bioteknisk utrustning."Vi ser tydliga och mätbara ekonomiska vinster med en digitaliserad inköpsprocess över hela kedjan."

- Martin Eriksson, Inköps- och upphandlingschef Chalmers tekniska högskola

Martin Eriksson Inköps- och upphandlingschef Chalmers tekniska högskola


Arbetet blev mer effektivt med en digital process

En verksamhet med 3 600 anställda och mer än 10 000 studenter kräver självklart också stora volymer av annan utrustning, allt från datorer och maskiner till enkla saker som papper och pennor.

Mängden inköp som görs dagligen till Chalmers i Göteborg är stor och kraven på varor och tjänster som köps in är självklart höga.

Inköpsprocessen har tidigare till stor del hanterats manuellt med hjälp av papper och med diverse datorprogram.

- Före 2015 hade vi inte något tekniskt stöd alls när vi gjorde våra inköp. Vi skickade alla viktiga papper med brev. Det var traditionell post som gällde helt enkelt, säger Martin Eriksson, inköps- och upphandlingschef på Chalmers tekniska högskola.

Digital inköpsprocess

När organisationen insåg behovet av att förbättra hela inköpsprocessen var bollen snabbt i rullning. Det var dags att överge pappershögarna och snigelposten.

Från ax till limpa

Med Visma Proceedo fick de ansvariga på Chalmers tillgång till rätt verktyg att göra effektiva inköp med. Kostnaderna sänktes och inköpsprocessen blev mer flexibel eftersom köpen enkelt och smidigt kan ske överallt via din dator eller mobil, när som helst och var du än är. Visma Proceedo ger också en enkel och säker åtkomst till leverantörens digitala nätverk och processer.

Chalmers har även kompletterat med de sista men nog så viktiga delarna i inköpskedjan och lagt till spendanalysverktyget Visma Spendency.

Chalmers kan nu enkelt titta på sin spend, det vill säga vad man köper, hur mycket man köper, vilka leverantörer man har samt följa processen fram till det att köpet är klart och varan är levererad.

Och det viktigaste: I slutändan kan Chalmers enkelt se vad man faktiskt har fått för pengarna.

Viktig lösning

- En digitaliserad inköpsprocess är en viktig lösning som ska stödja hela vår verksamhet på Chalmers i alla kommersiella affärer som vi gör, säger Martin Eriksson, inköps- och upphandlingschef på Chalmers tekniska högskola.

- När vårt arbete effektiviseras blir verksamheten lönsammare och det gör nytta för det vi ska vara bäst på, det vill säga utbildning och forskning på hög nivå. 

Martin Eriksson vill betona att Chalmers förändringsresa bara är påbörjad. Men han kan ändå se att den redan har gett resultat.- Vi ser redan tydliga och mätbara ekonomiska vinster med en digitaliserad inköpsprocess som spänner från behov till betalning.

 

 

“Det är lika enkelt att logga in på kontoret som på ett hotellrum eller ett tåg.”

 

 

Effektivitet och ökad lönsamhet

Effektivitet och ökad lönsamhet är två stora vinster med Purchase-to-Pay enligt Martin Eriksson. En annan stor fördel med den digitaliserade inköpsprocessen är flexibiliteten och tillgängligheten som Vismas SaaS molnbaserade lösning alltid innebär.

Du behöver inte äga en kraftfull PC, en egen server eller anställa en IT-expert för att kunna lagra din affärsinformation i molnet. Alla användare har tillgång till databasen oavsett var de är. Allt som krävs är en webbläsare och en internetuppkopplad enhet.

- Det är lika enkelt att logga in på kontoret som på ett hotellrum eller ett tåg om man är på resande fot, säger Martin Eriksson.

LOU styr

Faktorer som att köpa rätt saker till rätt pris, och Purchase-to-pay konceptet är smidigt, säkert och användarvänligt, är självklart avgörande för Chalmers. Men det allra viktigaste stavas LOU, lagen om offentlig upphandling. Att följa den är a och o för alla som på något sätt handlar med den offentliga sektorn. Antingen som kund eller leverantör.

Syftet med lagen om offentlig upphandling är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Myndigheterna ska vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer, får inte förekomma."Det fanns helt enkelt ingen annan tjänst på marknaden som kunde konkurrera med Vismas koncept i målinriktade och förstklassiga tekniska lösningar. Så valet var enkelt."

- Martin Eriksson, Inköps- och upphandlingschef Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola


Det är lätt att följa regler och interna processer

- Vi måste självklart följa lagen om offentlig upphandling. Kraven på oss är höga och vi måste vara säkra på att vi gör rätt också när vi handlar med våra leverantörer dagligen från verksamhetens olika delar. 

Säkert och lönsamt

- Vismas lösning bidrar till att vi bättre uppfyller kravet på att följa lagen samtidigt som vi kan göra bättre kommersiella affärer. Det är så optimalt det kan bli, säger Martin Eriksson.

Vismas koncept är förstklassig

Martin Eriksson och hans team på inköps - och upphandlingsavdelningen på Chalmers tekniska högskola är bara i början av en spännande resa mot digitaliseringens lovande värld.

Att det blev just Vismas lösning för Purchase-to-Pay  var ingen slump. När Chalmers noggrant dammsög marknaden efter den bästa lösningen för att effektivisera och digitalisera inköpsprocessen efter just deras behov var valet enkelt.

- Det fanns helt enkelt ingen annan tjänst på marknaden som kunde konkurrera med Vismas koncept i målinriktade- och förstklassiga tekniska lösningar. Så valet var enkelt, säger Martin Eriksson.

Framgångsrik lösning

- Det här är en lösning som känns framgångsrik. Vi ser direkt att den lönar sig och att den kommer att bidra till att den utbildning och forskning som vi bedriver här i Göteborg blir mer nyttiggörande och framgångsrik, säger Martin Eriksson, inköp- och upphandlingschef på Chalmers tekniska högskola.


Om Chalmers

Chalmers tekniska högskola forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har 13 institutioner.

Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda. (Källa: Chalmers.se)


Chalmers tekniska högskola automatiserar inköpsprocessen

Kontakta oss

010-14 13 330

Kontakta oss 

Redan kund? Kontakta support.