Proceedo Success Premium

maximalt värde med Proceedo

SE_PR_Proceedo_Logga_Blå_400x400.png

   

Stöd när du behöver det

Funktionsfrågor och praktiska konfigureringar, analys och reflektion för att bygga en strategi och taktik anpassade efter er. Ert dedikerade Success-team stöttar upp där det behövs och när det behövs. Svårt att identifiera vilka behov ni har? 

Vi förser dig med underlag baserat på var ni står idag och hur liknande organisationer presterar. Tillsammans sätter vi sedan upp relevanta KPI:er och mål utifrån er situation och verksamhet. Handlar det om att uppnå ökad avtalstrohet, andel kontrollerad spend eller högre automationsgrad? Tillsammans hittar vi rätt. 

  • Skräddarsydda KPI:er
  • Månadsvisa arbetsmöten
  • Användandeanalys och åtgärdsplan
  • Framgångsanalys

66% Fler inloggade

38% Nöjdare användare

30% Högre ROI

Fördjupad intern kompetens

Engagerade och pålästa administratörer är en nyckel för att förbättra upplevelsen av Proceedo. Med samlad expertis inom e-handel får era administratörer det stöd de behöver för att utvecklas, lära sig best practices och hålla sig uppdaterade inom det senaste inom Purchase to Pay och Proceedo.

  • Egen test- och utbildningsmiljö
  • Tre kostnadsfria platser till Proceedo Community Live
  • 20 licenser till Proceedo Community
  • 10 kostnadsfria Academy-kurser per år

Proceedo-certifierade leverantörer

Hur ska era användare kunna beställa rätt när leverantörer tillhandahåller produktkataloger som saknar bilder och sökord? Med Premium-paketet har ni möjligheten att till era leverantörer dela ut fem kostnadsfria platser till en utbildning där vi lär dem underhålla sina produktkataloger.

 

Fokusera på värdeskapande uppgifter

Våra tekniska experter i Service Desk säkerställer att ni får mer tid till mer värdeskapande uppgifter genom att supportera ert dagliga arbete. Från incidenter till funktionsfrågor och enklare konfigureringar – för både er och era leverantörer.

Tillgång till över 800 Proceedo-experter

Med 20 licenser till Proceedo Community kan ni ta del av kunskapsartiklar skrivna av Proceedo-experter, hålla er uppdaterade på det senaste och dela erfarenheter och best practices med över 800 andra Proceedo-administratörer.

Ert Success-team

se_pr_success_kam_750x475.jpg

Key Account Manager

Er dedikerade Key Account Manager driver ert långsiktiga målarbete framåt genom taktiska och strategiska touchpoints under året. 

se_pr_success_successmanagers_750x475.jpg

Customer Success Manager

 Besitter djup kompetens inom P2P och Proceedo-best practice, som ni kan utnyttja för att accelera värdet ni får av Proceedo.

se_pr_success_servicedesk_750x475.jpg

Customer Care

Våra tekniska experter i Service Desk supporterar dig i det dagliga arbetet. Från incidenter till funktionsfrågor eller enklare konfigureringar.

Bas, Plus eller Premium - vilken ambitionsnivå har ni?

Success Bas

Success Plus

Ditt val

Success Premium

Kundansvarig

Säkerställer att avtal efterlevs, följer upp och föreslår justeringar över året.

Success Team

Ett dedikerat team bestående av en Key Account Manager och Customer Success Manager samt våra Customer Care-specialister. Syftet är att stötta, vägleda och bidra med hjälp precis där det behövs.

Strategiskt arbete
Digital Customer Success

Regelbundna utskick med vägledning mot målen - hur gör andra som har lyckats?

Kostnadsfria webbinarier

Regelbundna inbjudningar till relevanta och kostnadsfria webbinarier

Årliga strategimöten

På årsbasis arbetar vi igenom er långsiktiga strategi för att fortsätta utvecklingen. Vi utvärderar hur Proceedo kan stödja era målsättningar avseende olika spend- och inköpskategorier

Kvartalsvisa framgångsanalyser

Vi utvärderar genom data. Var står vi idag i förhållande till förra analysen. Hur tar vi oss till nästa nivå. Kvartalsvis planerar, prioriterar och följer vi upp. Vi bryter ned mål och uppgifter - från strategi till nya aktiviteter.

Månadsvisa uppföljningsmöten

För att följa upp satta KPI:er och arbeta med pågående aktiviteter, förhöja er kunskap i Proceedo och hålla er ajour på det senaste.

Användandeanalys

Vi använder data för att proaktivt hitta förbättringspotential i er Proceedo-uppsättning som underlättar för era användare.

Skräddarsydda KPI:er

Genomtänkta KPI:er anpassade efter era behov och processer för att driva arbete där arbete behövs.

Åtgärdsplan

I det månadsvisa uppföljningsmötet tas en plan med konkreta åtgärder fram utifrån er användandeanalys. Detta tillsammans med er Customer Success Manager.

Operativt arbete
Support

In-app support, leverantörssupport och tillgång till Proceedo Service Desk via Community.

Community-licenser

Dela erfarenheter och best practices med över 800 andra Proceedo-administratörer. Dessutom supporterar våra tekniska experter i Service Desk i det dagliga arbetet – från incidenter till funktionsfrågor eller enklare konfigureringar.

5 10
Utveckling
Användarpanelen

Möjlighet att medverka i Proceedos användarpanel

Egen test- och utbildningsmiljö

Testa och utvärdera innan ni sjösätter en ny funktion, låt nya administratörer testa vingarna utan att riskera en kraschlandning.

Tre kostnadsfria platser till Proceedo Community Live

Proceedos årliga inspirationsdagar fullspäckade med, kunskapsdelning, erfarenhetsutbyte och mingel.

Fem kostnadsfria utbildningsplatser till era leverantörer årligen

För att säkerställa att era leverantörer laddar upp produkter som lever upp till era krav håller Visma Proceedo utbildningar för era leverantörer.

10 kostnadsfria Academy-platser per år

I Premium-paketet ingår 10 kostnadsfria utbildningsplatser per år.

Tillbaka till Success Till Success Plus

Hur kan vi hjälpa er att lyckas?

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur exempelvis ett Success-team skulle kunna fungera för just er.