Proceedo Success Plus

Accelerar värdet ni får med Proceedo

SE_PR_Proceedo_Logga_Blå_400x400.png

Med Proceedo Success Plus byggs framgång genom samarbete – mellan er och ert dedikerade Success Team. Med stöd från resurser som besitter fördjupad kompetens i vad som är best practice inom P2P och Proceedo arbetar ni mot att accelerera värdet ni får ut av Proceedo.

Tillsammans definierar vi gemensamma mål och uppnår dem ihop. Hur höga mål ni vill sätta och hur mycket ni vill satsa är upp till er. Så bygger vi framgång. 

Proaktiv behovsanalys

Med vår expertis inom e-handel hjälper vi er rätt med best practices, statistik, uppföljning på er data och lärdomar från andra organisationer som lyckats med sin e-handel.  Vi vet hur vi accelererar tillsammans!

Datadrivet och strategiskt arbete

Tillsammans utvecklar vi er långsiktiga strategi och utvärderar hur Proceedo kan stödja era målsättningar. Utifrån satt mål och vision hittar vi aktiviteter och uppgifter för att driva ert arbete framåt.

Operationell support

I Proceedo Community kan ni dela erfarenheter och best practices med över 800 andra Proceedo-administratörer. Dessutom supporterar våra tekniska experter i Service Desk i det dagliga arbetet – från incidenter till funktionsfrågor eller enklare konfigureringar. 

Boka ett möte med oss!

✓ Dedikerat Success-team

✓ Användandeanalys

✓ Kvartalsvisa framgångsanalyser

   

Coachning och experthjälp accelererar Proceedo

se_pr_success_kam_750x475.jpg

Key Account Manager

Er dedikerade Key Account Manager driver ert långsiktiga målarbete framåt genom taktiska och strategiska touchpoints under året. 

se_pr_success_successmanagers_750x475.jpg

Customer Success Manager

 Besitter djup kompetens inom P2P och Proceedo-best practice, som ni kan utnyttja för att accelera värdet ni får av Proceedo.

se_pr_success_servicedesk_750x475.jpg

Customer Care

Våra tekniska experter i Service Desk supporterar dig i det dagliga arbetet. Från incidenter till funktionsfrågor eller enklare konfigureringar.

Ni är på rätt spår, men behöver få ytterligare stöd i ert Proceedo så ni snabbare accelererar och får ut ROI på er satsning.

Marcus Bernhardsson

Key Account Manager

Bas, Plus eller Premium - vilken ambitionsnivå har ni?

Success Bas

Ditt val

Success Plus

Success Premium

Kundansvarig

Säkerställer att avtal efterlevs, följer upp och föreslår justeringar över året.

Success Team

Ett dedikerat team bestående av en Key Account Manager och Customer Success Manager samt våra Customer Care-specialister. Syftet är att stötta, vägleda och bidra med hjälp precis där det behövs.

Strategiskt Arbete
Digital Customer Success

Regelbundna utskick med vägledning mot målen - hur gör andra som har lyckats?

Kostnadsfria webbinarier

Regelbundna inbjudningar till relevanta och kostnadsfria webbinarier

Årliga strategimöten

På årsbasis arbetar vi igenom er långsiktiga strategi för att fortsätta utvecklingen. Vi utvärderar hur Proceedo kan stödja era målsättningar avseende olika spend- och inköpskategorier

Kvartalsvisa framgångsanalyser

Vi utvärderar genom data. Var står vi idag i förhållande till förra analysen. Hur tar vi oss till nästa nivå. Kvartalsvis planerar, prioriterar och följer vi upp. Vi bryter ned mål och uppgifter - från strategi till nya aktiviteter.

Månadsvisa uppföljningsmöten

För att följa upp satta KPI:er och arbeta med pågående aktiviteter, förhöja er kunskap i Proceedo och hålla er ajour på det senaste.

Användandeanalys

Vi använder data för att proaktivt hitta förbättringspotential i er Proceedo-uppsättning som underlättar för era användare.

Skräddarsydda KPI:er

Genomtänkta KPI:er anpassade efter era behov och processer för att driva arbete där arbete behövs.

Åtgärdsplan

I det månadsvisa uppföljningsmötet tas en plan med konkreta åtgärder fram utifrån er användandeanalys. Detta tillsammans med er Customer Success Manager.

Operativt arbete
Support

In-app support, leverantörssupport och tillgång till Proceedo Service Desk via Community.

Community-licenser

Dela erfarenheter och best practices med över 800 andra Proceedo-administratörer. Dessutom supporterar våra tekniska experter i Service Desk i det dagliga arbetet – från incidenter till funktionsfrågor eller enklare konfigureringar.

5 20
Utveckling
Användarpanelen

Möjlighet att medverka i Proceedos användarpanel

Egen test- och utbildningsmiljö

Låt era nya administratörer testa sina vingar i en testmiljö utan att riskera en kraschlandning. I testmiljön kan ni också utvärdera nya funktioner innan ni går live.

Tre kostnadsfria platser till Proceedo Community Live

Proceedos årliga inspirationsdagar fullspäckade med, kunskapsdelning, erfarenhetsutbyte och mingel.

Tio kostnadsfria Academy-platser per år

Kostnadsfria utbildningsplatser för att utveckla era interna kunskaper kring Proceedos funktionalitet.

Fem kostnadsfria utbildningsplatser till era leverantörer årligen

Säkerställ att era leverantörer lever upp till era krav och bidrar till en bättre användarupplevelse genom att skicka dem på en utbildning hos oss.

Tillbaka till Success Till Success Premium

Hur kan vi hjälpa er att lyckas?

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur exempelvis ett Success-team skulle kunna fungera för just er.