Nå maximalt värde med Proceedo.

Uppnå höga mål med rätt Success Plan.

SE_PR_Proceedo_Logga_Blå_400x400.png

Hårt arbete leder för det mesta till framgång. Ni har ett bra system, men använder ni det på rätt sätt? Ger ni er organisation rätt förutsättningar att lyckas med Proceedo? Och hur vet man om man har lyckats? Vilka mätetal ska man titta på och är våra resultat tillräcklig bra?

Det är frågor som organisationer med ambitionen att lyckas med sin strategiska inköpsresa brottas med. Den insikten ledde fram till Proceedo Success. En hjälpande hand och ett strukturerat sätt att både sätta och arbeta mot tydliga mål. Tillsammans. Eftersom tiden ofta är dyrbar och inte riktigt räcker till. Tillsammans får vi dubbelt fokus och bättre förutsättningar att nå fram.

Support och vägledning som ger rum för analys och utveckling. Tillsammans sätter vi mål utifrån er och hjälper er dit. Hur höga mål ni vill sätta är upp till er och hur mycket ni vill satsa.

Med en Success Plan har ni rätt förutsättningar för att lyckas. Ett bra och användarvänligt Proceedo och fokuserad guidning mot målen.

Make progress happen.

Ett "always on" samarbete mot framgång

Analys och kartläggning ger insikter om nuläget och vilka behov som just ni har för att lyckas. Utifrån det identifierar vi gemensamt förbättringsområden och etablerar en gemensam målbild. Då blir det enklare att hitta konkreta och handfasta aktiviteter som vi tillsammans kan leverera på, följa upp och utvärdera. När detta samspelar är vi på en gemensam utvecklingsresa. Den stora frågan är - hur långt ska vi åka?

Organisationer som arbetat målmedvetet med att lyckas upplever:

SE_PR_success_66_narrow.png

Vad händer om 66% fler loggar in?

En organisation som jobbar målmedvetet med att lyckas med hjälp av en Success Manager har i snitt 66% fler aktiva användare, alltså 66% fler som har loggat in de senaste 90 dagarna.

Det kan vara för att användarna vet att de hittar vad de söker i systemet. Att det förenklar från beställning till faktura. 

Det betyder också, i det längre loppet, att 66% fler inloggade möjliggör en betydande högre grad av avtalstrohet då den som loggar in i större utsträckning köper på just rätt avtal.

Det leder till besparingar, kontroll och nöjda användare.

Aktivera användarna

SE_PR_success_38_narrow.jpg

Nöjda användare gör skillnad

Det finns stor utvecklingspotential när det kommer till att aktivt arbeta med att få nöjdare användare. Men ibland har inköpsorganisationen problem att identifiera och prioritera bland användarnas önskemål och behov.

Genom extra ögon på er verksamhet hittar ni era utvecklingsmöjligheter med utgångspunkt i användarupplevelsen. Genom att arbeta fokuserat med användarupplevelsen kommer ni att uppleva en ökad nöjdhet.

Vid uppstarten av en Success Plan analyseras nuläget. På så sätt ser vi tydligt när förändringen sker. Kontinuerliga mätningar skapar den bästa grunden för utvecklingsarbete. Genom att få fler användarna att först logga in och sen hitta vad de söker, ökar avtalstrohet som också märks på sista raden.

Ett bra sätt att börja arbetet är att se på vad andra organisationer lyckats genomföra och vilka effekter dessa förändringar har fått i deras mätningar.

Hur vet man det?

SE_PR_success_30_narrow.png

Vad innebär det att få ut 30% mer värde ur Proceedo?

De organisationer som arbetar målmedvetet med att lyckas och tar hjälp av en Success Manager får ut 30 % mer värde från systemet i form av spend under management och automation.

 

Vad innebär det?

   

Det finns en plan för att lyckas

VägledningBest PracticesAnalys av er data
Uppföljning

Support och vägledning ger rum för analys och utveckling. Vilken ambitionsnivå har ni?  

Proceedo logga blå png.png Basnivå – Success

Här ingår service och support och handledning av avtalsansvarige. För organisationer som vill ha vägledning framåt mot än bättre resultat finns mer stöttning i plan Plus och Premium

Med Proceedo Success får ni:

 • Kundansvarig
 • Digital Customer Success
 • Kostnadsfria webbinar 
 • Support 
  • Leverantörssupport
  • In app support i Proceedo
  • Community Access 5 licenser
 • Möjlighet att medverka i Proceedos användarpanel

SE_PR_P_blue.png Success Plus

För er som har påbörjat resan men behöver hjälp att identifiera, prioritera och komma vidare.

Med Success Plus får ni dessutom:
 • Success Team som hjälper er att identifiera era möjligheter
 • Community Access* 10 licenser
 • Användaranalys för att identifiera utvecklingspotential
 • Månadsvisa uppföljningsmöten
 • Kvartalsvis framgångsanalys
 • Årliga strategimöten
 • Möjlighet att medverka i Proceedos användarpanelLäs mer om Success Plus

Hur arbetar ert Success-team med att ni ska lyckas?

Analysen av vart ni står idag är grunden för den målsättning som vi tillsammans sätter. Utifrån den blir planen att lyckas tydligare då den grundas i era krav, förutsättningar, ambitioner och data.

Vägledning, att peka med hela handen när det behövs och lyfta det som måste ske.

Hur gör andra som har lyckats med det som ni vill uppnå? Genom insikter kring hur andra arbetat tar vi oss längre.

Att hela tiden återvända till er data. Att analysera, identifeiera och agera utifrån data är ett välgrundat och framgångsrikt sätt att ta större steg på kortare tid.

Det ser vi genom kontinuerlig uppföljning.

Hur stora ambitioner har ni?

Ju mer ni satsar, desto längre kommer ni. Det handlar om tid och resurser, vilja och ambition. Att arbeta med att lyckas på Success Premium-nivå betyder att organisationens ambition är hög. Det handlar om mer investerad tid både från er och från ert Success Team. Om visioner och framtiden. Visst vore det spännande att se hur långt man kan ta sig?

SE_PR_P_blue.pngSuccess Premium

För er som verkligen sett nyttan och vet att det krävs en större satsning för att nå en strategisk förflyttning.

Med Success Premium får ni dessutom:

 • Success Team som hjälper till att identifiera och avancera er success
 • Community Access* 20 licenser
 • Årliga strategimöten
 • Skräddarsydda KPIer
 • Kvartalsvisa framgångsanalyser
 • Användandeanalys
 • Månadsvisa uppföljningsmöten
 • Möjlighet att medverka i Proceedos användarpanel
 • Egen test- och utbildningsmiljö
 • Tio kostnadsfria utbildningsplatser, Proceedo Academy per år
 • Tre kostnadsfria platser till Proceedo Community Live
 • Fem kostnadsfria utbildningsplatser för leverantörer på Proceedos leverantörsutbildning

  Läs mer om Success Premium

Hur kan vi hjälpa er att lyckas?

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur exempelvis ett Success-team skulle kunna fungera för just er.