Sätt och uppnå höga mål med rätt Proceedo Success Plan

Bli en organisation som arbetar aktivt med att lyckas med hjälp av en Success Plan och upplev:
 

   

Nå maximalt värde med Proceedo

Hårt arbete leder för det mesta till framgång. Ni har ett bra system, men använder ni det på rätt sätt? Ger ni er organisation rätt förutsättningar att lyckas med Proceedo? Och hur vet man om man har lyckats? Vilka mätetal ska man titta på och är våra resultat tillräcklig bra? Det är frågor som organisationer med ambitionen att lyckas med sin strategiska inköpsresa brottas med. Den insikten ledde fram till Proceedo Success. En hjälpande hand och ett strukturerat sätt att både sätta och arbeta mot tydliga mål. Tillsammans. Eftersom tiden ofta är dyrbar och inte riktigt räcker till. Tillsammans får vi dubbelt fokus och bättre förutsättningar att nå fram. Support och vägledning som ger rum för analys och utveckling. Tillsammans sätter vi mål utifrån er och hjälper er dit. Hur höga mål ni vill sätta är upp till er och hur mycket ni vill satsa.

SE_PR_P_Proceedo_svart.png

Proceedo
Success

Med Proceedo ingår ett grundpaket för att lyckas:

 • Avtalsansvarig
 • 360° Proceedo Support 
  • Leverantörssupport
  • In app support i Proceedo
  • Community Access 5 licenser
 • Möjlighet att medverka i Proceedos användarpanel

Hur ni tar er framgång vidare med hjälp av Successplaner är upp till er:

 

Se plan Plus och Premium

Proceedo
Success

Proceedo
Premium Success

 

 

SE_PR_success_66_transp.png

Vad händer om 66% fler loggar in?

En organisation som jobbar målmedvetet med att lyckas med hjälp av en Success Manager har i snitt 66% fler aktiva användare, alltså 66% fler som har loggat in de senaste 90 dagarna.

Det kan vara för att användarna vet att de hittar vad de söker i systemet. Att det förenklar från beställnig till faktura. 

Det betyder också, i det längre loppet, att 66% fler inloggade möjliggör en betydande högre grad av avtalstrohet då den som loggar in i större utsträckning köper på just rätt avtal.

Det leder till besparingar, kontroll och nöjda användare.

Läs mer om 38 % nöjdare användare

Det finns en plan för att lyckas

Vägledning

Utifrån era behov och målsättning

Best Practices

Relevant för er. Hur gör de som lyckats med det som ni vill uppnå?Analys av er data

Hur kan vi jobba med statistik för att lyckas

Uppföljning

Se till att lärdomar leder till förändring

Vet ni vart ni ska? Ser ni målet?

I satsningen mot att lyckas ännu bättre med er inköpsstrategi och att identifiera vad ni behöver uppnå finns två olika planer som fokuserar extra på just det. Det innebär att det nu finns stora möjligheter även för en mindre organisation att både identifiera, accellerera och förflytta er. Var är ni idag och hur långt vill ni ta er?

SE_PR_P_Proceedo_svart.png

Proceedo
Success

Med Proceedo ingår ett grundpaket för att lyckas:

 • Avtalsansvarig
 • 360° Proceedo Support 
  • Leverantörssupport
  • In app support i Proceedo
  • Community Access 5 licenser
 • Möjlighet att medverka i Proceedos användarpanel

Hur ni tar er framgång vidare med hjälp av Successplaner är upp till er:

 

Se plan Plus och Premium

SE_PR_P_Proceedo_bla.png

Proceedo
Plus Success

För er som har påbörjat resan men behöver hjälp att identifiera, prioritera och komma vidare.

Med Plus Success får ni:
 •  Dedikerat success-team som hjälper er att identifiera era möjligheter
 • 360° Proceedo Support
  •  Leverantörssupport
  • In app support i Proceedo
  • Community Access* 10 licenser

 • Framgångsanalys kvartalsvis
 • Användaranalys för att identifiera utvecklingspotential

 • Plats i Proceedos användarpanel

SE_PR_P_Proceedo_vit.png

Proceedo
Premium Success

För er som verkligen sett nyttan och vet att det krävs en större satsning för ett nå en strategisk förflyttning.

Med Premium Success får ni:
 • Ett strategiskt Success Team som hjälper till att identifiera och avancera er success
 • Regelbunden uppföljning mot målen - månadsvis
 • Skräddarsydda KPIer
 • 360° Proceedo Support
  • Leverantörssupport
  • In app support i Proceedo
  • Community Access* 20 licenser
 • Framgångsanalys kvartalsvis
 • Användandeanalys och åtgärdsplan
 • Egen test- och utbildningsmiljö

 

 • Chans att delta i Proceedos användarpanel
 • Kostnadsfritt Academy 10 valfria kurser per år
 • Tre kostnadsfria platser till Proceedo Community Live
 • Fem kostnadsfria platser för leverantörer på Proceedo leverantörsutbildning.

Support och vägledning ger rum för analys och utveckling

Nöjda användare gör skillnad 

Det finns stor utvecklingspotential när det kommer till att aktivt arbeta med att få nöjdare användare. Men ibland har inköpsorganisationen problem att identifiera och prioritera bland användarnas önskemål och behov.

Genom extra ögon på er verksamhet hittar ni era utvecklingsmöjligheter med utgångspunkt i användarupplevelsen. Genom attt arbeta fokuserat med användarupplevelsen kommer ni att uppleva en ökad nöjdhet.

Vid uppstarten av en Success Plan analyseras nuläget. På så sätt ser vi tydligt när förändringen sker. Kontinuerliga mätningar skapar den bästa grunden för utvecklingsarbete. Genom att få fler användarna att först logga in och sen hitta vad de söker, ökar avtalstrohet som också märks på sista raden.

Ett bra sätt att börja arbetet är att se på vad andra organisationer har lyckast genomföra och vilka effekter dessa har fått i deras mätningar.

 

Läs mer om 30 % ROI med rätt plan

 

SE_PR_success_38_transp.png

Make progress happen.

Ett "always on" samarbete mot framgång

Analys och kartläggning ger insiketer om nuläget och vilka behov som just ni har för att lyckas. Utifrån det identifierar vi gemensamt förbättringsområden och etablerar en gemensam målbild. Då blir det enklare att hitta konkreta och handfasta aktiviteter som vi tillsammans kan leverera på, följa upp och utvärdera. När detta samspelar är vi på en gemensam utvecklingsresa. Den stora frågan är - hur långt ska vi åka?

Varsågod, ert egna Success Team

Med en Success Plan kommer ett Success Team och en utökad kompetens och gedigen samlad erfarenhet kring inköpsprocess, Proceedo och P2P. Tillsammans har ni samma mål - fullt fokus på att ni ska lyckas.

Vårt mål är att stötta och vägleda och kanske hugga tag precsi där det behövs. Det blir den extra resurser som ibland saknas för att komma hela vägen fram. Rätt fokus, analys och kunskap kring både process och produkt.

Varje team utoformas efter era behov och förutsättningar, men med grundtanken om att re kompetensområden ska fyllas:

 

 • Vägledning
 • Best practices
 • Analys av er data
 • Uppföljning

Account Manager

Med en djup kunskap om vår gemensamma affär har er Account Managers fokus på vår resa framåt tillsammans. En långsiktig relation med mål att säkra bästa möjliga värde av Proceedo i er organisation.

Service Desk

Vår erfarana 2nd line support hjälper er med era dagliga frågor om Proceedo. Genom vår supportportal får ni snabbt den hjälp ni behöver, när ni behöver det. Därmed en viktig pusslebit i ert Success Team.

Success Manager

Med djup kompetens kring hur Proceedo fungerar, hur andra gör och vad som kan vara bästa vägen framåt för er, fokuserar Success Managers fullt ut på att ni ska få ut så mycket som möjligt av Proceedo.

Hur kan vi hjälpa er att lyckas?

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur exempelvis ett Success-team skulle kunna fungera för just er.