Fastighetsinformation

Geodata | Fastigheter – M2M tjänster, avisering och uttag

Vi kvalitetssäkrar och levererar enligt dina önskemål. Du kan själv välja vad din geodata-transaktion från oss skall innehålla. Genom att paketera leverantörernas data i vår produkt och tjänsteutbud skapar vi nya möjligheter för våra kunder och samarbetspartners.

Samlad data om 3,5 miljoner fastigheter

All mark i Sverige är indelad i fastigheter som består av ett eller flera avgränsade områden och till fastigheten kan höra till exempel byggnader, skog, vatten och fiske. Det finns ca 3,5 miljoner fastigheter i Sverige.

Fastighetsindelningen är av stor betydelse i planeringen och utvecklingen av samhället. Den utgör grunden för bland annat folkbokföring, fastighetstaxering och geografiska indelningar. Fastigheter kan också användas som säkerhet vid kreditgivning.

Vi ger dig tillgång till fullständig information om alla Sveriges fastigheter och fastighetstyper – i realtid.

Hur hjälper information om fastigheter er?

Minimera risker

Minimera risker vid köp, investeringar och lån

Undvik förluster med korrekt fastighetsinformation

 • Matcha låneansökningar mot berörda fastigheter och ägare
 • Kontrollera fastigheten vid till exempel försäkringsärenden
 • Koppla en fastighet till verifierad person- och företagsinformation

Planera effektivt

Planera byggnationer på ett effektivt sätt

Fastighetsinformation ger en rättvisande bild av verkligheten
 • Projektera stadsutveckling med direkt tillgång till information om markreglering, gränspunkter och fastighetsägare.
 • Säkerställ planer på ombyggnationer med verifierad information om fastighetens detaljplan, areal, fastighetsgräns och naturvårdsbestämmelser.
 • Verifiera taxeringsvärde för att kunna värdera en fastighet till exempel inför förvärv.

Nå fastighetsägare

Nå fastighetsägare med fastighetsdata

Rikta din information rätt

 • Använd taxeringsvärde för att välja ut relevant grupp i ett geografiskt område.
 • Anpassa budskapet baserat på fastighetstyp.
 • Hitta mer information om området där fastigheten är belägen.

Vårt erbjudande:

 • Fastighetsavisering (kontinuerliga leveranser av FIR-data)
 • Fastighetsregistret (delar alt. hela uttag av FIR)
 • Fastighetsuttag (delar alt. hela uttag av fastighetsdata)
 • M2M-lösningar för automatiska uppdateringar och uttag

 

Ändamålsprövning:

Visma OptiWay har alla rättigheter till att ändamålspröva sina kunder

Inhämta information såsom:

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress med postadress, kommundel och församling
 • Areal
 • Byggnader, skog, vatten, fiske inom fastigheten
 • Taxeringsvärde
 • Lagfaren (nuvarande) och tidigare ägare
 • Köpeskilling
 • Inteckningar och pantbrev
 • Fastighetsgränser
 • Andel i samfällighet och gemensamhetsanläggningar
 • Servitut och rättigheter
 • Planer och bestämmelser
 • Karta över området på och runt fastigheten
 • Koordinater för fastighetens mittpunkt, byggnad, infart och ingång
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.