Visma Anbudsbarometer 2020

Visma Anbudsbarometer 2020

En undersökning om hur leverantörer i offentlig upphandling upplever det svenska upphandlingsklimatet.

 

Ladda ner undersökningen

Leverantörer önskar mer fokus på kvalitet i offentliga upphandlingar

2020 är ett speciellt år. På grund av den rådande coronakrisen är utmaningarna för såväl företagare som upphandlare stora. Som Nordens största leverantör inköps-, upphandlings- och anbudstjänster vill vi bidra så gott vi kan för att hålla i gång upphandlingssverige, även i osäkra tider. För andra året i rad gör vi vår undersökning Visma Anbudsbarometer som syftar till att ta pulsen på leverantörer till offentlig sektor. 

Vismas Anbudsbarometer 2020 baseras på svar från 505 leverantörer i olika branscher som vi frågat om hur de upplever det svenska upphandlingsklimatet. Undersökningen mäter leverantörers uppfattning till offentliga upphandlingar samt belyser trender och förbättringspotential.

Fyll i formuläret för att ladda ner undersökningen. 

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Större fokus på kvalitet skulle leda till fler lämnade anbud i offentliga upphandlingar

Generellt sett är antalet anbud per offentlig upphandling positivt för konkurrensen. Fler anbud kan därmed bidra till ett mer effektivt användande av våra skattemedel. Nästan 68 procent i vår undersökning svarar att om större fokus lades på kvalitet i en upphandling skulle de lämna fler anbud i offentliga upphandlingar.

SE_CM_Visma_Anbudsbarometer_Graf_LamnaFlerAnbud_top4_760x420px.png