Visma Anbudsbarometer 2020

Visma Anbudsbarometer 2020

En undersökning om hur leverantörer i offentlig upphandling upplever det svenska upphandlingsklimatet.

 

Ladda ner undersökningen

Visma Commerce blir till Mercell Commerce - Den 10 december 2020 förvärvades Visma Commerce av Mercell Group och går numer under namnet Mercell Commerce. Ägarbytet innebär att TendSign och Opic nu är en del av Mercell Group. Det nya företagsnamnet implementeras successivt under de närmsta månaderna. Under den tiden kan Visma-loggan och annan typ av Visma-material förekomma på våra sidor. Du hittar mer information om ägarbytet här

Leverantörer önskar mer fokus på kvalitet i offentliga upphandlingar

2020 är ett speciellt år. På grund av den rådande coronakrisen är utmaningarna för såväl företagare som upphandlare stora. Som Nordens största leverantör inköps-, upphandlings- och anbudstjänster vill vi bidra så gott vi kan för att hålla i gång upphandlingssverige, även i osäkra tider. För andra året i rad gör vi vår undersökning Visma Anbudsbarometer som syftar till att ta pulsen på leverantörer till offentlig sektor. 

Vismas Anbudsbarometer 2020 baseras på svar från 505 leverantörer i olika branscher som vi frågat om hur de upplever det svenska upphandlingsklimatet. Undersökningen mäter leverantörers uppfattning till offentliga upphandlingar samt belyser trender och förbättringspotential.

Fyll i formuläret för att ladda ner undersökningen. 

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Större fokus på kvalitet skulle leda till fler lämnade anbud i offentliga upphandlingar

Generellt sett är antalet anbud per offentlig upphandling positivt för konkurrensen. Fler anbud kan därmed bidra till ett mer effektivt användande av våra skattemedel. Nästan 68 procent i vår undersökning svarar att om större fokus lades på kvalitet i en upphandling skulle de lämna fler anbud i offentliga upphandlingar.

SE_CM_Visma_Anbudsbarometer_Graf_LamnaFlerAnbud_top4_760x420px.png