Visma webSesam

Ett effektivt förskrivnings-/beställningssystem med full integration mot Sesam2

Optimerat förskrivarstöd

webSesam är ett användarvänligt, webbaserat system där förskrivarnas alla beställningar och arbetsorder går rakt in i Sesam2. Förskrivarna får tillgång till brukarinformation, artikelsökning och uppdaterade leveransbesked - och mycket mer. WebSesam förenklar och effektiviserar. WebSesam ger säkerhet och kontroll i förskrivnings-/beställningsprocessen.

Anpassas efter verksamheten

  • Behörighetsstyrning
  • Flexibla funktionsinställningar
  • Anpassad uppföljning

Låter detta intressant?

Kontakta oss via formuläret