SesamLMN

Systemstöd för hantering av läkemedelsnära produkter

Ett beställningssystem oavsett distributör

Sesam Läkemedelsnära, LMN, är ett distributörsoberoende beställningssystem som ger ett kostnadseffektivt verksamhetsstöd och används vid beställning av läkemedelsnära produkter, t ex särskild näring, inkontinens, stomi och diabetes. Med Sesam LMN får man ett eget och långsiktigt beställningsstöd som ger valfrihet och flexibilitet vid upphandling.

Sesam LMN kan kopplas till en mängd olika journal- och ekonomisystem. Att i ett system knyta ihop förskrivning, beställning och distribution ger möjlighet till kostnadsbesparingar och optimalt utnyttjande av resurser.

Unika funktioner

  • Stöd för itererade förskrivningar
  • Automatisk beräkning av förbrukning/dygn + totalkostnad
  • "Single sign on", d v s automatisk påloggning via journalsystemet

Låter detta intressant?

Kontakta oss via formuläret