Behovstrappan

En guide vid val av hjälpmedel, som har transparens mot brukaren vilket sortiment av hjälpmedel som finns att tillgå.

Tydliggör sortimentet

I en tid då ekonomiska åtstramningar är ett ledord för all verksamhet, och när brukarens önskan inte alltid går hand i hand med vad landstinget eller kommunen har i sitt sortiment, krävs en tydlig bild över vad brukaren kan förvänta sig för hjälp och vad förskrivaren har för möjlighet att tillgodose behovet.

Skapar samsyn

  • Identiskt för både brukare och förskrivare
  • Beslutsstöd, där landstingets/kommunens örskrivningsriktlinjer synliggörs på ett enkelt sätt
  • Statistikkoder, som kan kopplas till uppföljningsorsak

Låter detta intressant?

Kontakta oss via formuläret