Snabb och smart budgetplanering

Mer än hälften av våra kommuner använder BoP - den smarta lösningen för budget, prognos och analys. Med koppling till Stratsys har du koll på ekonomi och målstyrning i samma vy.

KONTAKTA OSS

Budget-verktyg med mängder av möjligheter

Budget och Prognos erbjuder ett kraftfullt stöd för Budget, uppföljning, prognos, och rapportering. Plus stöd för en interaktiv och decentraliserad budgetprocess. Här kan du även ta ett ordentligt grepp om personalkostnaderna redan i budgetarbetet. Lösningen kan användas “standalone”, oberoende av affärssystem och består av tre delar. 

 • Bas: Bygger budget- och prognosmodeller plus olika uppföljningsmodeller och rapportbeställningar. Här kan ekonomer/systemförvaltare simulera olika utfall.
 • Personal: Personalbudgeten baseras på senaste personaluppgifterna, eftersom underlaget hämtas från ditt HR- och lönesystem. Här kan du enkelt utföra olika typer av beräkningar och simuleringar av kommande års avtalsutfall.
 • (in)Rapportering: ger chefer stöd att simulera, dokumentera och rapportera enhetens budget/prognos. Processen erbjuder bättre möjligheter för engagemang, delaktighet och analys.

Fokuserad styrning

Genom integration med Stratsys erbjuds en sammanhållen ekonomi- och verksamhetsstyrning, allt samlat på ett och samma ställe. Här kan du planera mål, nyckeltal och aktiviteter och göra löpande uppföljning och ekonomiska prognoser.

 • Med integrationen mellan BoP och vår partner Stratsys kan du överblicka allt i en vy, istället för att hantera ekonomi- och verksamhetsstyrning separat.
 • Information från BoP integreras i Stratsys med några klick. Därefter kan du skapa och tillgodose hela organisationens behov av månads-, kvartals- och årsuppföljningar.
 • Ändringar sker i realtid och uppdaterar alla enheter. Du kan vara stensäker på att det är de senaste siffrorna som återspeglas i rapporteringen.

Budget-verktyg

 

 

 

Flexibelt och lätt att integrera

Lösningen är generell och flexibel vilket gör att den fungerar som budget- och prognosverktyg för de flesta verksamheter. Den flexibla systemuppbyggnaden innebär att den även fungerar som ett kraftfullt informations- och analyssystem.

 • Ingår i Visma Affärslösningar men kan även användas som en standalone lösning.
 • Passar både stora och små verksamheter och du kan jobba med hur många arbets-, analys- eller budgetalternativ du vill.
 • Är enkelt att integrera oberoende av vilket ekonomisystem - och löne-/personalsystem ni använder.

  

 

Mer än hälften av Sveriges kommuner 
använder BoP.

Ett budget-verktyg att använda året om

Budget och Prognos digitaliserar de olika processerna under året. I det gemensamma gränssnittet Visma Window får du en bra överblick av ekonomi och verksamhetsstyrningen under hela året.

Funktioner

Modul BAS

 • Olika beräkningar och simuleringar
 • Kodbildsoberoende
 • Vrid och vänd på datat
 • Rapporter

Modul Personal: 

 • Simulera olika avtalsutfall
 • Budget per person
 • Olika bemanningsalternativ
 • Integrera med lönesystemet

Modul: (In)Rapportering:

 • Budget stöd för chefer
 • Stöd för inrapportering av budget
 • Interaktiv process
 • Väldokumenterad budget
 • Övervaka budgetarbetet

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera arbetet och få mer tid över till kärnverksamheten? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!

Gäller det supportärenden?
Då behöver du registrera ditt supportärende här i vår community. 

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Sju trender inom rekrytering

Fyll i din mejladress, så skickar vi vårt WhitePaper om senaste rekryteringstrenderna!

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke