22 Dec 2022
Software

Visma Spcs först med ny tjänst som hjälper småföretag att mäta och sänka klimatavtrycket

Visma Spcs tar fram en helt ny automatiserad tjänst som hjälper småföretagare att själva mäta, rapportera och sänka sitt klimatavtryck. Tjänsten, Visma Spcs Klimatrapport, beräknar automatiskt företagets klimatpåverkan genom att analysera bokföringen.

– Tack vare moderna digitala verktyg har det aldrig varit enklare att starta och driva företag. Klimatrapporten gör det lätt och kostnadseffektivt för småföretagen att redovisa sin klimatpåverkan, vilket ökar deras konkurrenskraft vid upphandlingar och offertförfrågningar. Samtidigt säkrar företagen att de lättare kan redovisa sin klimatpåverkan vid kommande lagändringar och striktare regelverk, säger Charlotte von Sydow, vd Visma Spcs.

Sex av tio småföretagare, 57 procent, anser att hållbarhet är viktigt och nästan fem av tio, 45 procent, tycker dessutom att det är en konkurrensfördel att arbeta aktivt för ökad hållbarhet. Dock uppger endast tre av tio, att de arbetar aktivt med hållbarhet i dag. Tid, kunskap och resurser är tre vanliga anledningar till att små och medelstora företag inte arbetar med hållbarhet, det visar tidigare undersökningar som Visma Spcs genomfört.

– Landets småföretag är en nyckel för att bygga ett hållbart samhälle. Mycket av företagens klimatavtryck går att hitta genom bokföringen. Klimatrapporten ger, med ett enda knapptryck i bokföringssystemet, landets småföretagare insikt i hur de kan reducera sitt klimatavtryck, säger Helene Struthers.

År 2024 träder EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, i kraft. Då blir kraven på hållbarhetsredovisning betydligt mer omfattande och fler stora bolag måste redovisa sin klimatpåverkan. Indirekt väntas även små företag påverkas av den nya lagen, eftersom de bolag som omfattas av CSRD sannolikt kommer att utvärdera sina leverantörer utifrån klimatpåverkan.

– Sveriges småföretagare vill bli mer hållbara. De tycker frågan är viktig på ett personligt plan, samtidigt som de ser att ett aktivt hållbarhetsarbete kommer att ge dem affärsmässiga fördelar. Vi hoppas att Klimatrapporten kan hjälpa dem med det arbetet, säger Helene Struthers.


För mer information, kontakta gärna:
Helene Struthers, digitaliseringsexpert Visma Spcs, 072 451 38 47, helene.struthers@visma.com

Malin Fredriksson, pr-ansvarig Visma Spcs, 073-313 43 88, malin.fredriksson@visma.comFakta: Visma Spcs Klimatrapport

Kostnadsbaserade beräkningar ger en uttömmande och konsekvent bedömning av ett företags klimatavtryck. Visma Spcs Klimatrapport beräknar företagets klimatpåverkan genom automatisk inläsning och kategorisering av företagets bokförings- och leverantörsdata som kontoplan, leverantörsfakturor och leverantörsregister.

Beräkningarna i Klimatrapporten bygger på underlag från Statistikmyndigheten SCB och följer the Greenhouse Gas protocol, GHG-protokollets riktlinjer för beräkning av klimatpåverkan. Visma Spcs Klimatrapport är utvecklad i samarbete med företaget Atmoz, som är specialiserade inom klimatredovisning och GHG-protokollet.

Visma Spcs Klimatrapport lanseras under Q1 2023.


Fakta: Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD
I november 2022 röstade EU-parlamentet igenom EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Beroende på företagens storlek börjar kraven implementeras mellan år 2024 och 2026. Direktivet gör det obligatoriskt för ungefär 50 000 företag att hållbarhetsrapportera, jämfört med de 11 700 företag som omfattas av dagens regler. Enligt de nya reglerna ska företagens hållbarhetsrapporter granskas och certifieras av tredje part och informationen måste vara tillgänglig digitalt.

Vi har alltid trott på att människor och samhället i stort växer och mår bättre när fler vågar göra företag av det bästa de vet. Därför vill vi förenkla och göra administration till det lättaste som finns med våra självkörande ekonomisystem. Det är vår passion, och vi kommer fortsätta finnas vid din sida när du förverkligar din. Besök oss på vismaspcs.se

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige