28 Sep 2023
Software

Nytt verktyg hjälper redovisningsbyråer motverka penningtvätt och organiserad brottslighet

Under 2022 tilldelades alla, utom en, granskade redovisningsbyråer sanktionsavgift av länsstyrelsen för brister i rutiner mot penningtvättslagen. För att hjälpa byråerna att motverka penningtvätt och finansiering av organiserad brottslighet lanserar Visma Spcs nu tjänsten Visma Advisor KYC.

– Penningtvättslagen ställer höga krav på redovisningsbranschen. Vi vet att många av våra byråkunder känner frustration över att behöva använda hemmasnickrade Excelmallar och Worddokument för att bedöma risker och ha tillräckligt god kunskap om sina kunder. Därför har vi tagit fram tjänsten Visma Advisor KYC så att byråerna enkelt ska kunna efterleva lagen och samtidigt få full koll på sina kunder, säger Simo Panas, affärsområdesansvarig för redovisningsbyråer på Visma Spcs.

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län ansvarar för att kontrollera att redovisningsbyråer gör tillräckligt för att förhindra att näringsverksamhet utnyttjas för att dölja pengars ursprung eller för att finansiera terrorism. Förra året ålades alla utom en av de granskade redovisningsbyråerna sanktionsavgifter på grund av bristfälliga rutiner.

– Misstagen som leder till sanktionsavgifter sker oftast i den allmänna riskbedömningen som byråerna gör. Därför har Visma Advisor KYC ett inbyggt stöd i delen för den allmänna riskbedömningen, som sedan vävs samman med respektive kundkännedom, säger Simo Panas.

Varje år tvättas cirka 130 miljarder kronor i det svenska finansiella systemet, enligt en rapport från Samordningsfunktionen mot penningtvätt och terrorfinansiering. Med hjälp av penningtvätt kan kriminella aktörer verka i samhället bakom legitima fasader. Penningtvätt bidrar också till att hämma den ekonomiska tillväxten samtidigt som förtroendet för det finansiella systemet undergrävs.

– Redovisningsbranschen hjälper Sveriges småföretagare att växa och på så vis skapa ännu fler jobb. Med rätt automatiserade och digitala lösningar kan redovisningsbyråerna lägga mindre tid på att samla in kunskap om sina kunder och deras affärer och istället lägga mer tid på att vara rådgivare åt Sveriges småföretagare, säger Charlotte von Sydow, vd på Visma Spcs.

För mer information, kontakta gärna:
Charlotte von Sydow, vd Visma Spcs, 070-392 01 22, charlotte.von.sydow@visma.com

Simo Panas, affärsområdesansvarig för redovisningsbyråer, Visma Spcs,
073-633 11 77, Simo.panas@visma.com

Malin Fredriksson, pr-ansvarig Visma Spcs, 073-313 43 88, malin.fredriksson@visma.com

Fakta: Visma Advisor KYC från Visma Spcs
Visma Advisor är kärnan i Visma Smarta Byrån där redovisningskonsulter kan samla alla sina kunder och ha överblick över alla redovisningsuppdrag. Nu finns även tillvalet KYC integrerat i Visma Advisor, en molnbaserad tjänst som hjälper redovisningsbranschen att kunna efterleva lagen om penningtvätt genom att samla riskbedömning, kundkännedom, bevakning, händelser och avvikelser samt rapportering på ett ställe. Tjänsten lanseras den 6 november.
Läs mer om Visma Advisor KYC här

 

Fakta: Om penningtvättslagen
Penningtvätt handlar om att dölja sambandet mellan brott och pengar eller annan egendom. Alla redovisningsbyråer är skyldiga att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL). Lagen omfattar åtgärder både mot penningtvätt vars syfte är att dölja tillgångars ursprung, samt finansiering av terrorism som handlar om att dölja vad tillgångarna ska användas till.

Länsstyrelsen har, enligt penningtvättslagen, tillsynsansvar över redovisningsbyråer. Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län kontrollerar att verksamhetsutövare vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Om byrån inte fullgör sina skyldigheter enligt penningtvättslagen och länsstyrelsens föreskrifter har länsstyrelsen möjlighet att utdela vite- och sanktionsavgifter.

Fakta: Om kundkännedom
Enligt penningtvättslagen måste företag inom vissa branscher ha god kunskap om sina kunder och deras affärer, vilket kallas för kundkännedom eller KYC, som är en förkortning för Know Your Customer. Syftet med detta är att motverka kriminella aktiviteter som penningtvätt.

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige