25 Sep 2023
Software

Manuella processer en tidstjuv inom löneyrket

Mer automation, digitala kontrollfunktioner och bättre support. Det står högt upp på önskelistan för de som jobbar med lön. Samtidigt är de flesta nöjda med sitt lönesystem och yrkesval. Det visar Vismas rapport Koll på lön som årligen kartlägger lönebranschen. 

Det är roligt att jobba med lön. Drygt 96 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt yrkesval - en siffra som står sig över tid. Vismas rapport Koll på lön visar att 88 procent även är nöjda med sitt lönesystem, det gäller såväl privat som offentlig sektor. På frågan vad som kan bli bättre med det nuvarande lönesystemet har 44 procent svarat att de önskar ett mer användarvänligt system. Bättre kontrollfunktioner, mer digitalt stöd och bättre support ligger också högt upp på önskelistan. Idag sker 25-50 procent av lönehanteringen i automatiserade processer, enligt rapporten.

Det går för mycket tid till att lösa olika saker manuellt - istället för att exempelvis utveckla sitt eget arbete eller företagets löneprocess. Inbyggd automation och kontrollfunktioner är garanterat en viktig framgångsfaktor för framtidens lönesystem, säger Sofia Gerstenfeld, vd på Visma Enterprise.

Allt fler flyttar till molnet

Idag jobbar 57 procent med ett molnbaserat lönesystem. En tydlig skillnad är att privat sektor har kommit längre med förflyttning till molnet än offentlig sektor. Bara drygt en tredjedel inom offentlig sektor jobbar molnbaserat jämfört med 65 procent av privata företag. 

– Övergången till molntjänster kommer att vara avgörande för offentlig sektors möjlighet att ta del av ny teknikutveckling som till exempel AI och LLM (large language model). Vi ser redan idag att många kämpar med resursbrist inom IT-området och SaaS-lösningar är en verklig möjliggörare för att frigöra tid för grunduppdraget, säger Marie Ceder, vd på Visma PubliTech.

Stressen har minskat 

En fråga som vi följt över tid är den om stress. I år är första gången vi ser ett tydligt trendbrott; de som jobbar med lön är mindre stressade. Förra året var andelen mycket eller ganska stressade 83 procent, i år 73 procent. Och bland de som svarade att de ofta är stressade har det skett en halvering, från 30 procent till 16 procent.

Ta del av rapporten Koll på lön 2023 här

För mer information kontakta gärna:

Marie Ceder, vd Visma PubliTech, 010-141 33 41, marie.ceder@visma.com

Sofia Gerstenfeld, vd Visma Enterprise, 010-141 15 01, sofia.gerstenfeld@visma.com

Om Visma
Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara i molnet, med en omsättning på 2,06 miljarder euro under 2022, 14 500 anställda och 1,6 miljoner kunder i Europa och Latinamerika. Genom att förenkla och automatisera arbetet för företag och organisationer av alla storlekar, möjliggör vi ett mer effektivt och välmående samhälle. Besök oss på visma.se.

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige