29 Jun 2023

Kraftig ökning av antalet unga som startar företag

Antalet svenskar i åldern 18–29 som startar eget företag ökar kraftigt. Under 2022 startades 9 600 nya företag av personer i åldersgruppen – en ökning med hela 46 procent jämfört med år 2020, då motsvarande siffra var 6 555. Den positiva trenden fortsätter även under första kvartalet 2023. Det visar en ny kartläggning från Visma Spcs.

– Det är glädjande att allt fler unga startar eget företag eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. För att trenden ska fortsätta måste skolan utbilda i entreprenörskap och alla gymnasieelever borde få delta i utbildningskonceptet Ung Företagsamhet, ett sätt att driva eget företag under skoltiden som har givit goda resultat i årtionden, säger Johan Lange, UF-ansvarig på Visma Spcs.

Under 2022 registrerades 9 600 nya företag i formen enskild firma av personer mellan 18 och 29 år. Det motsvarar en ökning med 46 procent jämfört med 2020, då antalet var 6 555 stycken. Antalet unga som startar företag fortsätter att öka även under första kvartalet 2023 då 2 781 enskilda firmor registrerades. Det innebär en ökning med 72 procent jämfört med motsvarande period i 2020, då 1 620 unga startade ett nytt företag.

– Det har aldrig varit enklare att starta och driva företag, tack vare de digitala arbetsverktyg vi har i dag. Nu behöver såväl riksdagen som Sveriges kommuner ge de nystartade företagen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och blomstra så att de kan anställa fler, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Samtidigt visar en ny Sifoundersökning som Visma Spcs har beställt att sex av tio svenskar, 62 procent, skulle uppmuntra en ung person mellan 18 och 29 år att starta eget företag. Nästan var fjärde svensk, 23 procent, svarade att de absolut skulle göra det. De som avråder unga från att starta eget företag lyfter främst fram att trygghetssystemen för småföretagare verkar sämre, att samhällsekonomin är osäker och att det finns en risk att förlora pengar.  

Småföretagen är landets ryggrad och en förutsättning för att svensk ekonomi ska fortsätta att vara stark. Om ännu fler unga ska våga förvandla sin passion till en företagsidé måste regeringen se till att landets egenföretagare får ett lika starkt skyddsnät som de anställda, säger Boo Gunnarson.

I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda.

För mer information, kontakta gärna:
Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs, 070-872 72 32, boo.gunnarson@visma.com
Malin Fredriksson, PR-ansvarig Visma Spcs, 073-313 43 88, malin.fredriksson@visma.com

Övrigt material nedan
Tips: Fem steg för att lyckas som egenföretagare
Fakta: Om statistiken
Fakta: Om undersökningen


Tips: Fem steg för att lyckas som egenföretagare

1. Utgå från din passion
Vad brinner du för? Engagemang och driv är två framgångsfaktorer när du startar företag. När du låter din affärsidé utgå från din passion har du större förutsättningar att både lyckas med ditt företag och ha roligt under tiden.

2. Be om hjälp
Undersök vilket stöd din kommun och Nyföretagarcentrum erbjuder nystartade företag. Det kan handla om allt från rådgivning och information till nätverksträffar och samverkansprojekt. Med bra rådgivning ökar dina möjligheter att driva ditt företag under många år.

3. Skaffa en mentor
En mentor kan hjälpa dig förbi de vanligaste nybörjarmisstagen och undvika de mest kritiska fallgroparna, så att ditt företag överlever det kritiska första året. Den mentor du letar efter ska givetvis ha lång erfarenhet från näringslivet och vara genuint intresserad av att hjälpa just dig och ditt företag.

4. Fokus på försäljning
Ingen säljer din affärsidé lika bra som du. Prova dig fram till vilken metod som passar dig bäst och utvärdera löpande vilka säljaktiviteter som leder till flest affärer. Använd gärna ditt personliga nätverk som bollplank när du tränar på din säljpitch.

5. Marknadsför ditt företag
Ta alla tillfällen i akt att berätta om vad just ditt företag erbjuder och vilken nytta det gör för dina målgrupper. Etablera företagets digitala närvaro och undersök om och hur du ska annonsera.
 

Fakta: Om statistiken
Kartläggningen av nyföretagandet bland unga bygger på underlag från UC gällande enskilda näringsidkare mellan 18 och 29 år som registrerat sig för aktiv, skattepliktig verksamhet under åren 2020–2022. Att kartläggningen bygger på enskild firma, och inte exempelvis aktiebolag, beror på att enskild firma registreras med personnummer vilket gör att ålder och kön framgår av registreringen.

 

År Antal nya företag Ökning, jämfört med 2020 Antal kvinnor Antal män
2020 6 555 - 2 436 4 119
2021 8 194 25% 3 294 4 900
2022 9 600 46% 3 478 6 112

Första kvartalet, år Antal nya företag Ökning, jämfört med 2020 Antal kvinnor Antal män
2020 1 620 - 743 877
2021 2 029 25% 811 1 218
2022 2 228 38% 900 1 328
2023 2 781 72% 923 1 858


Fakta: Om undersökningen
På uppdrag av Visma Spcs genomförde Sifo 1 001 online-intervjuer i maj 2023 med personer mellan 18–79 år.

 

Varannan ung svensk i åldern 18 till 29 år drömmer om att starta eget företag. Skulle du uppmuntra en ung person mellan 18 och 29 år att starta eget företag?
 
Totalt Kvinnor Män
Ja, absolut 23% 19% 27%
Ja, troligen 39% 39% 40%
Nej, troligen inte 20% 21% 18%
Nej, absolut inte 4% 2% 6%
Tveksam, vet ej 14% 19% 10%

 

 

Vilka av följande faktorer gör att du inte skulle uppmuntra en ung person mellan 18 och 29 år att starta eget företag? Flera svar möjliga.
 
Totalt Kvinnor Män
Trygghetssystemen för småföretagare verkar sämre än för anställda 37% 37% 36%
Samhällsekonomin gör det för osäkert 28% 35% 21%
Det finns risk att förlora pengar 27% 28% 26%
Regelverken för företagande verkar krångliga 22% 19% 25%
Det verkar svårt att skaffa fram startkapital 22% 22% 23%
Det verkar innebära för mycket arbete 21% 21% 21%
Inga av ovanstående 15% 13% 16%
Tveksam, vet ej 12% 14% 11%
Bokföring och administration verkar svårt 11% 10% 12%

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige