Se din lönespecifikation direkt i mobilen

Idag förväntas mobila gränssnitt på jobbet. P-mobile ger medarbetare möjlighet att hantera sin tid och se sin lönespecifikation direkt i mobilen. Plus att chefer kan se och bevilja medarbetarnas ärenden var de än är - smidigt och enkelt för alla.

KONTAKTA OSS

I denna film går vi igenom huvudfunktionerna i P-mobile Medarbetare

Smart löneapp

P-mobile- Medarbetare: Här kan medarbetaren se sin arbetstid, ansöka om ledighet, rapportera avvikande tjänstgöring, se lönespecifikationer och kontrollera antalet semesterdagar direkt i mobilen. Det underlättar för medarbetaren och avlastar chefer och HR med rutinfrågor.

All masterdata hämtas från Visma Personec P och består av fyra delar:

  • Min lön
  • Flex
  • Saldon med möjlighet att simulera semester
  • Kalender där du rapporterar/ansöker om frånvaro och som tillval avvikande tjänstgöring.

Min lön

Här visas en mobilanpassad variant av lönespecifikationen. Du kan även få mer detaljerad information om varje transaktion. Du har tillgång till de senaste 14 månadernas lönespecifikationer.

Flex

Här hittar du aktuellt flexsaldo och senaste registrering. Användaren ges möjlighet att registrera ny flexaktivitet med kod och/eller meddelande som val. Under valet ”Typ” finns möjlighet att välja turbyte.

Saldo

Här hittar du saldorapporterna: Semester och komptid, innestående jourkomp och diverse ackumulatorer. Alla tre rapporterna motsvarar i stort saldorapporterna som finns i gränssnittet för självservice – Kalender.

Kalender

Kalendern visar medarbetarens aktuella schema med avvikelser. Arbetsdagar är markerade med en blå punkt. Frånvaro visas med en grå punkt. Det finns även möjlighet att rapportera och ansöka om frånvaro.

Attestera i mobilen 

P Mobile - Chef: Växla enkelt till chefsrollen och attestera när det passar dig. Med tilläggsmodulen Chef kan du se och bevilja medarbetarnas önskemål om ledighet, inrapporterad och avvikande tjänstgöring. 

Håll koll på bearbetningar

P Mobile - Drift: Övervaka bearbetningar direkt i mobilen. Som driftansvarig kan du gå in och hålla koll på pågående bearbetningar och övervaka körningar i mobilen.

Personec P lönesystem >>

P-mobile ingår i Visma Personec P lönesystem som effektivserar lönehanteringen i 80 % av Sveriges kommuner.

Personec P HRM suite >>

Lönesystemet Visma Personec P går att använda separat eller som integrerad del i Personec P HRM Suite, en helhetslösning för lön, HR, rekrytering och bemanning.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Eller kanske boka en personlig demo? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig. Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke