Outsourcing lön - vi fixar det

Överlåt ansvaret till våra lönekonsulter och bli garanterad en professionell, kvalitetsäkrad och trygg lönehantering. Du kan slappna av och lägga mer fokus på kärnverksamheten. 

KONTAKTA OSS

Löneoutsourcing är ofta en mer ekonomisk lösning

Minskar kostnader

Outsourcing av lönehantering innebär ofta att kostnaden understiger den för en in-house lösning. Genom att överlåta ansvaret till våra lönekonsulter, slipper du kostnader för kompetensutveckling av lönepersonal, service och progamvaror. Vi erbjuder en effektiv och trygg lönehantering till ett fast pris. 

Outsourcing av lön säkerställer kvalitet

Säkerställer kvalitet

Våra erfarna och kompetenta lönekonsulter kvalitetssäkrar lönehanteringen från rapportering till utbetalning. Du kan känna dig trygg i att lönerna kommer ut i rätt tid, till rätt person utan strul. Dessutom bevakar vi ständigt och uppdaterar enligt de lagar och villkor som gäller lönehantering. 

Löneoutsourcing innebär mer resurser till din kärnverksamhet

Frigör dina resurser

Genom löneoutsourcing slipper du allt vad löneadministration heter. Vi sköter lönehanteringen som månatliga lönekörningar, semesterårsskiften, lönerevision och myndighetsrapportering. Du behöver inte utbilda lönepersonal utan kan istället fokusera på din kärnverksamhet. 

Vi förvaltar HR- plus åt dig

Vi kan även erbjuda enbart systemförvaltning medan ni behåller själva löneadministrationen inhouse. Till exempel kan vi ansvara för all systemförvaltning av HR-plus, i det ingår bland annat:

  • Årliga körningar som lönerevision, semesteromställning och årsstatistik.
  • Hjälpa er med uppsättning av fönster, rutiner och tabeller.
  • Genomföra processeffektivisering, systemkartläggning och vara stöd vid organisationsförändringar.
  • Sätta upp kundunika funktioner, rapporter och webbinställningar.
  • Erbjuda ad-hoc tid för frågor eller workshops med våra förvaltare.

HR-plus lönesystem

Med HR-plus har du möjlighet att välja vår tjänst för löneoutsourcing. HR-plus är en helhetslösning för lön, HR, bemanning och Talent Management. Systemet automatiserar en stor del av ditt arbete och passar stora komplexa organisationer med flera bolag och avtal.

Läs mer om HR-plus >>

Kontakta oss

Har du funderingar och vill veta mer? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig. 

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Kontakta oss för att veta mer om HR-plus HRM Suite