En enkel bemanningslösning för NTMs komplexa kollektivavtal

Norrköpings Tidningar grundades 1758 och är den äldsta svenska dagstidning som fortfarande ges ut. Till skillnad från då, är dagens NTM ett mediehus bestående av många bolag. Agda PS skapar lönebesked för hela koncernen, delvis med stöd av Medvind WFM som förenklar NTMs planering och schemaläggning av oregelbunden arbetstid.

Intervju med Lars Ljung på Norrköpings Tidningar om Agda PS och Medvind  

– Vi har tagit över bolag som hanterat alla scheman i Agda, men med den komplexa ob-tilldelning som gäller för journalister och grafiker är det enklare om du kan bygga in regelverket direkt i schemat. Eftersom det är många schemaändringar måste du annars lägga upp regler för varje arbetspass om du använder Agda PS förtroendetid, säger Lars Ljung, lönechef på NTM.

Av de totalt 2 500 löner som NTM betalar ut varje månad beräknas 750-800 enligt journalist- och grafikeravtalen. Medvind WFM har ett beräkningsavtal i botten som tar hänsyn till kvällar, nätter, helger och röda dagar och därigenom helautomatiserar ob-tilldelningen. Med en ny integrationen mellan systemen väntar ytterligare förbättringar som kommer att spara tid och höja kvaliteten.

– Snart exporteras alla person- och anställningsuppgifter automatiskt mellan Agda PS och Medvind. Det betyder att vi slipper stansa uppgifterna på två håll. Förutom planering och schemaläggning finns smarta funktioner som underlättar NTMs bemanning än mer. Tidigare i år infördes påminnelser för ledighetsansökningar och attestering. En annan sms-funktion snabbar på kommunikationen av vakanta pass.

– Med den ser vi vilka journalister som är tillgängliga och de kan enkelt svara ‘ja’ eller ‘nej’. För två år sen slog vi på trumman för det mobila gränssnittet, där du alltid har komp- och semestersaldot tillgängligt och kan klarmarkera din tid även på distans. Vi hör inte mycket från våra anställda och det tolkar vi som positivt, säger Lars Ljung.

    

Hör av dig till Malin!

Funderar du på vad Agda PS eller Medvind skulle kunna göra för din verksamhet? Malin Sebelius berättar gärna mer om möjligheterna och fördelarna med att integrera ditt lönesystem med ett smart bemanningssystem. Fyll i dina uppgifter, så kontaktar hon dig.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke