Sedan flera år tillbaka är Agda PS det lönesystem som kaffeleverantören Café Bar använder. Nyligen gick de över till en SaaS-lösning, vilket innebär både automatisk uppdatering och ett enklare gränssnitt.

På lönesidan sitter Albertina, Café Bars löneadministratör sedan fem år tillbaka. Varje månad betalar hon ut lön till deras 190 medarbetare och ser positivt på förändringen:

Jag upplever en proffsighet runt hela hanteringen av uppdateringar i Agda PS och känner mig trygg i det.

Flytten till SaaS gjordes i samband med en databasflytt som initierades av bolagets IT-avdelning. Flytten innebär att systemet ligger på Vismas servrar. Därifrån hanteras nu alla installationer, underhåll, uppdateringar, säkerhet och backup.

Alla har ett inlogg och sköter sin egen rapportering

Förutom lönekörning och tidrapportering i Agda PS använder Café Bars medarbetare Visma.net Expense för reseersättningar. Driftpersonalen är alltid ute på språng och rapporterar ofta från mobilen. Det fungerar väldigt bra och Albertina beskriver båda systemen som okomplicerade:

Visma.net Expense är okomplicerat och enkelt och många av våra medarbetare har klickat med det direkt.

Som ensam löneadministratör till nära 200 anställda uppskattar Albertina den gemenskap som finns i de olika kanalerna på Visma Community. När du inte har en kollega som arbetar med samma sak är det extra viktigt att ha kontakt med andra som kan och arbetar med lön. Hon beskriver det som den enda plattformen där löneadministratörer möts och hjälper varandra.

Även om lönehanteringen idag är automatiserad, kräver varje lönekörning en hel del manuellt arbete. Albertina beskriver hur en stor del av löneadministratörens yrkesstolthet ligger i att ha kontroll på det mesta som rör lönerna. Men arbetet blir såklart enklare när man har stöd av ett användarvänligt system:

Jag tycker om Agda PS, det är ett stabilt lönesystem som fungerar bra för vår lönehantering, avslutar Albertina.

Intervju med Albertina, lönespecialist på Café Bar den 2022-05-31.

 

Tillbaka till Agda PS