Semesterlön - vad är det som gäller?

I Sverige är det lag på att man ska få mer betalt under semestern än när du arbetar. Du får ett tillägg  så du kan ha gott samvete att unna dig det där lilla extra under din ledighet!

Men hur beräknas semestertillägget? Kan man vara sjuk och ändå få semesterpengar?

Hur beräknas semesterlönen?

En semesterlön är månadslönen plus semestertillägg. Är du privatanställd är det vanligt att du får 0,8 % av din månadslön per dag i semestertillägg om arbetsgivaren tecknat kollektivavtal. Arbetsgivare utan kollektivavtal kan välja kollektivavtalets regler eller semesterlagens som har miniminivån 0,43% av månadslönen.

Räkneexempel: Semestertillägg för en privatanställd tjänsteman med kollektivavtal med inkomsten 25 000 kr/månad:
25 000 x 0,008 = 200 kr i semestertillägg/semesterdag.

Semesterår och förskottsemester

Året innan semesteråret, är intjänande år. Det är då du tjänar in dina semesterdagar så att du får betald semester under semesteråret. Semesteråret löper vanligen 1 april till 31 mars efter intjänande år. Är du nyanställd och inte tjänat in dina semsterdagar, har du rätt till obetald semester.

Arbetsgivaren kan erbjuda förskottssemester vilket innebär att du inte får något avdrag på lönen under dessa dagar. Däremot blir det en skuld men som avksrivs efter 5 år. Säger du upp dig själv innan 5 år blir du skyldig att betala tillbaka det belopp som återstår. 

 

 

 

Vad gäller om man när sjuk eller föräldraledig?

Viss frånvaro från arbetet, såsom sjukdom och vård av barn, ger fortfarande semesterdagar.

  • Sjukdom 180 dagar insjuknandeåret + 180 dagar nästkommade år.
  • Föräldraledighet 120 dagar / barn/förälder och 180 dagar för ensamstående
  • Tillfällig föräldraledighet när barnet föds & VAB 120 dagar per barn/semesterår och 180 för ensamstående
  • Vård av närstående 45 dagar/år
  • Graviditetspenning 50 dagar/år

 

Kan ditt lönearbete bli mer effektivt? Våra lönesystem automatiserar processer och spar tid. Läs mer här >>