Tidrapportering med precision

I Agda PS Tid rapporterar medarbetarna enkelt sin egen arbetstid via app, Agda PS Webb eller tidterminal. Som chef kan du enkelt se exakt hur mycket tid som läggs ner i olika projekt.


Se arbetstimmar i realtid

All tid fångas upp och du håller koll på arbetade timmar i realtid. Frånvaro och övertid syns direkt och du kan sätta in eventuella åtgärder tidigt.

Baserat på individuell arbetstid

Agda PS Tid är ett tidrapporteringssystem som bygger på individuella arbetstider. En tydlig och webbaserad översikt ger chefer och arbetsledare god kontroll.

Info I Agda PS Tid ser du antal timmar i realtid


Fördelar med tidrapportering i Agda PS

  • Flexibel rapportering för medarbetare via app, Agda PS Webb eller tidterminal
  • Lätt för både chefer och medarbetare att följa upp arbetstid, arbetstidsförkortning, avvikelser, komptid och semester
  • Tryggt eftersom all tid fångas upp. Medarbetaren vet att rätt tid registreras och chefen ser hur mycket tid som lagts ner
  • Kompletta saldon över medarbetarnas tid ger en strukturerad överblick och underlättar analys
  • Enkelt ansöka om ledighet för medarbetaren, samt för chef att godkänna

Info Den smidigaste semesteransökan gör du i Agda PS Tid

Stöd för projektrapportering

Välj om du vill rapportera veckovis eller för en hel månad. Olika medarbetare kan rapportera på olika sätt och chefen enkelt attestera, tack vare ett tydligt flöde.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera arbetet och få mer tid över till kärnverksamheten? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!

Gäller det supportärenden?
Då behöver du registrera ditt supportärende här i vår community. 

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke