Lönerevision... vad är det?

Med lönerevision menas en översyn av nivån på medarbetarnas löner. När och hur lönen ska uppdateras står angivet i det centrala löneavtalet.

Där står oftast att lönen ska revideras en gång per år. Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal, bör villkoren för lönerevisionen anges i anställningsavtalet.

Lönerevision - Så lyckas du med lönesamtalet

Hur man lyckas med lönesamtalet

Förenkla processen kring lönerevision

Uppdateringen av medarbetarnas löner är en återkommande och tidskrävande administrativ uppgift med många inblandade. Ett digitalt verktyg hjälper dig att automatisera manuella arbetsmoment och undvika dubbelarbetet mellan organisationens chefer och löneadministratören.

Visma Enterprise har tre lönesystem för offentlig sektor och företag med fler än hundra anställda. Samtliga har smarta moduler som underlättar processen kring årets lönerevision.

Läs mer om våra  >> LÖNESYSTEM

Förenkla processen kring lönerevision