Vad innebär en lönekartläggning?

Arbetsgivare är skyldiga att kartlägga, analysera och upprätta en särskild handlingsplan varje år, för att motverka löneskillnader med avseende på kön. Lönekartläggningen ger dig en god överblick över organisationens lönestruktur och bidrar till att skapa en jämställd arbetsplats. Har du fler än tio anställda? Då har du krav på dig att dokumentera din lönekartläggning.

Lönekartläggning i sju steg

#1 Sammanställning

Sammanställ de faktorer som påverkar anställdas lön och förmåner (policys, kollektivavtal, tjänstebil, bonusmodeller etc.)

#2 Gruppindelning

Gruppera arbetstagarna utifrån uppgifterna. De som har lika eller liknande arbetsuppgifter ska tillhöra samma grupp

#3 Värdera arbetet

Olika arbeten jämförs systematiskt utifrån fyra kriterier: Kunskaper/färdigheter, Ansvar, Ansträngning, Arbetsförhållanden.
Tips! Ladda ner vår guide med frågor som hjälper dig värdera och gruppera likvärdiga arbeten

#4 Genomförande

Själva kartläggningen startar när förarbetet är klart. Undersök om det föreligger löneskillnader orsakade av kön.

#5 Analys

Har skillnaderna ett direkt eller indirekt samband med kön? Om så är fallet är de osakliga och behöver rättas till genom aktiva åtgärder. Nödvändiga lönejusteringar ska genomföras snarast, senast inom tre år.

#6 Skriftlig handlingsplan

En skriftlig handlingsplan ska upprättas av arbetsgivare med fler än tio anställda. Där redovisas resultaten av både kartläggningen och analysen. Den ska även innehålla en kostnadsberäkning, tidplan för utjämning samt andra åtgärder för att uppnå jämställda löner.

#7 Redovisning

Lönekartläggningen ska finnas tillgänglig för den egna organisationen och lämnas ut på begäran.

 

Är lönehanteringen på ditt företag så effektiv den kan bli?
Läs om våra smarta lönesystem här >>