System as a Service (SaaS) är ett klimatsmart val

XXX

Vinn SRFs förberedelse kurs för auktoriserad lönekonsult

Klimatsmart systemdrift

Det ger många fördelar att ha ditt löne- eller affärssystem som driftad lösning, jämfört med att ha applikationen installerad på en lokal server. Till exempel, har du alltid tillgång till ett uppdaterat system – var du än befinner dig – och du slipper alla tekniska bekymmer.

Drift i moderna datacenter har också en positiv effekt på CO2-utsläppet. Faktum är att en flytt minskar elförbrukningen med upp till 60 procent, beroende på hur servermiljön har sett ut.

Klimatsmarta argument för en driftad lösning

  • Teknologin i moderna datacenter möjliggör mindre elförbrukning för nedkylning och datakraft
  • Det går åt mindre hårdvara, vilket begränsar mängden skrot och användningen av sällsynta metaller
  • Bättre förutsättningar för storskaliga inköp av förnybar el
  • På samma sätt som en server har längre livslängd än en dator, har en molnserverpark längre livslängd än en server
  • De gröna fördelarna med Vismas datacenter i Växjö (ISO14001) kommer alla kunder tillgodo och sparar ett par inköpsresor, jämfört med om alla skulle implementera samma nivå lokalt