Räkna ut karensavdrag - så gör du

Karensavdraget är 20 procent av sjuklönen baserat på en genomsnittlig arbetsvecka. Här kan du läsa mer om hur karensavdraget beräknas.

När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala ut sjuklön. Sjuklönen motsvarar 80 procent av den anställdas lön och andra förmåner. Från den anställdas sjuklön görs ett karensavdrag, motsvarande 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

karensavdrag

Fyra räkneexempel

  • Månadslön: 30 000,00 kr
  • Genomsnittlig (GenSn) veckoarbetstid: 40 h
  • GenSn sjuklön/vecka: 5 538,56 kr

* GenSn lön/h (30 000 x 12) / (52x40) = 173,08 kr
GenSn lön/vecka (173,08x40) = 6923,20 kr
Sjuklön/vecka (6923,20x 80% = 5 538,56 kr

**   5 538,56 x 20% = 1 107,68 kr

 

 

§6 Sjuklönelagen medger att den närmare beräkningen av karensavdrag kan bestämmas i kollektivavtal för att möjliggöra en anpassning för olika branscher och yrkesgrupper. Avsikten är dock inte att det ska göras några principiella avvikelser från lagens nivå på sjuklön och karensavdrag genom kollektivavtal.

Räkneexempel # 1: Anställd är sjuk mån - fre

Benämning Antal à pris Belopp
Månadslön     30 000,00
Sjukavdrag 100% -40 173,08 -6 923,20
Sjuklön 80% 40 138,46 5538,56
Karensavdrag -1 1 107,68 -1 107,68
      7 507,68

Räkneexempel # 2: Anställd är sjuk halv dag tis - fre

Benämning Antal à pris Belopp
Månadslön     30 000,00
Sjukavdrag 100% -28 173,08 -4 846,24
Sjuklön 80% 28 138,46 3 876,88
Karensavdrag -1 1 107,68 -1 107,68
      27 507,68

Räkneexempel # 3: Anställd arbetar 10 h/dag tis - fre
och är sjuk på en to

Benämning Antal à pris Belopp
Månadslön     30 000,00
Sjukavdrag 100% -10 173,08 -1 730,80
Sjuklön 80% 10 138,46 1 384,60
Karensavdrag -1 1 107,68 -1 107,68
      28 546,12

Räkneexempel # 4: Anställd är sjuk
tre h/dag under en vecka

Benämning Antal à pris Belopp
Månadslön     30 000,00
Sjukavdrag 100% -15 173,08 -2 596,20
Sjuklön 80% 15 138,46 2 076,90
Karensavdrag -1 1 107,68 -1 107,68
      28 373,02

 

Är lönehanteringen på ditt arbete onödigt krånglig? Det går alltid att göra saker enklare och effektivare. Läs om våra lönesystem här >>