Nu ändras lägsta åldern för pension

Scb räknar med att medellivslängden ökar med fem-sex år fram till 2060. En successiv höjning av pensionsåldern anses därför nödvändig, för att anpassa systemet till det faktum att vi lever allt längre. Den 1 januari 2020 höjs lägsta ålder för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år.

Pensionsåldern höjs med längre livslängd from 2020

Till vilken ålder får du jobba?

Om du kommer överens med din arbetsgivare kan du jobba hur länge du vill, men från och med 2020 har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) rätt att vara kvar till 68 års ålder. År 2023 flyttas gränsen fram till 69 års ålder.

Obs! Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagförslagen träder i kraft.

 

Med förändringar krävs ett flexibelt lönesystem som alltid är uppdaterat enligt senaste lagar och avtal. Vi erbjuder lönesystem för både företag och kommuner. 

Född                            Tidigast uttag av allmän pension
1958 61
1959 62 (2020)
1960 62 (2020)
1961 63 (2023)
1962 63 (2023)
1963 64 (2026)