Redo att ta steget till auktoriserad lönekonsult?

Nu har du chans att tävla och vinna Srf konsulternas förberedelsekurs.  Den ger dig bästa möjliga förutsättningar att klara en auktorisationsexamen. Svara bara på en simpel fråga och motivera varför du ska vinna ...

Vinn SRFs förberedelse kurs för auktoriserad lönekonsult

Srf konsulternas auktorisation är en kvalitetsstämpel och bra karriärväg för dig som arbetar med lön. Den signalerar att du har uppdaterade kunskaper om gällande lagstiftning, olika anställningsformer och alla andra områden som påverkar lön. Därtill förväntas du ha koll på lönearbetet i något av marknadens vanliga lönesystem, till exempel Agda PS, HR-plus eller Personec P.

För att ansöka behöver du ha minst sex års yrkeserfarenhet eller examen från validerad löneutbildning samt tre års erfarenhet. Därtill krävs godkänt resultat på den digitala examen som verifierar din kunskapsnivå.

Optimera dina chanser – gå förberedelsekursen!

Srf konsulternas förberedelsekurs ger dig bästa möjliga förutsättningar att klara examen. Under en heldag får du information om hur examen går till, vad du bör tänka på inför och under själva genomförandet. En stor del av dagen ägnas också åt exempelfrågor inom alla tre delproven.

 

Marie Lindén, Visma Enterprise

Tävla och vinn en plats till nästa förberedelsekurs!

Vad heter Vismas bemanningssystem som är integrerat med lönesystemen Agda PS, HR-plus och Personec P?

Skicka ditt svar på frågan till marketing.enterpriseab@visma.com och motivera varför du ska vinna en plats till nästa förberedelsekurs i Stockholm den 23 januari. Vinstens värde är 2600 kr exkl. moms och inkluderar inte eventuell resa och logi. En jury bestående av representanter från Visma och Zennie Sjölund, Srf konsulterna utser vinnarna.