Hantera arbetsgivarintyg – snabbt och enkelt

En integration mellan Vismas lönesystem och arbetsgivarintyg.nu gör processen för arbetsgivarintyg ännu enklare och mer kvalitetssäker.

Alla som har varit anställda har rätt att få ett arbetsgivarintyg för att kunna söka a-kassa. På ett år handlar det om närmare en miljon intyg som svenska arbetsgivare skapar. Att sammanställa och skicka de påskrivna intygen var länge en tidskrävande, manuell uppgift och det faktum att cirka 70 procent behövde kompletteras resulterade i än mer arbete och försenade utbetalningar.

Fem dagar kortare handläggningstid

Mot bakgrund av den verkligheten har a-kassorna lanserat arbetsgivarintyg.nu. Det är en elektronisk tjänst som hjälper arbetsgivare att lämna korrekta uppgifter och distribuerar intyget till rätt a-kassa. Verktyget har hittills kortat ner handläggningstiden med i genomsnitt fem dagar och förra året var arbetsgivarintyg.nu nominerat till eDiamond award, för bästa samhällsnyttiga e-tjänst.

Än smidigare process med integration till lönesystemet

Trots att arbetsgivarintyg.nu redan har förbättrat processen väsentligt, väntar än större vinster när data överförs från lönesystemet utan manuell handpåläggning. Av Visma Enterprise tre lönesystem har Personec P en integration på plats, Agda PS är klar till nästa version, medan utveckling pågår för HR-plus 8. Förutom att administrationen minskar bidrar integrationen till ökad kvalitet och i slutändan snabbare utbetalningar till arbetstagarna.