Vanligaste fallgroparna vid byte av affärssystem

Att byta affärssystem (ERP) är ett av de största IT-projekten ett företag kan genomföra. Ett framgångsrecept i alla projekt är att redan innan start känna till potentiella risker, för att kunna undvika dem.

I vår guide tar vi upp de vanligaste misstagen företag gjort så ni kan undvika dem inför ert byte av affärssystem.

Guiden ger dig svar på hur du undviker:

  • Saknat stöd från ledningen.
  • Bristfällig planering.
  • Orealistiska förväntningar.
  • Företagets kärnprocesser har inte kartlagts.
  • Otydlig kommunikation.
  • Otillräcklig utbildning.

Hämta guiden direkt till din inkorg.


Förnamn:
Efternamn:
Företag:
Roll:
E-post: